maringotka

maringotka

Fotografie: A.Savin / Creative Commons / Attribution 2.0