Jak vyrobit papírovou obálku

Jak vyrobit papírovou obálku

https://pixabay.com/cs/dopisy-ob%C3%A1lka-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek-pap%C3%ADr-867691/