vlk-sam

vlk-sam

Fotografie: Hans-Petter Fjeld / Creative Commons / Attribution 2.0