5 způsobů, jak zhodnotit své peníze a začít spořit

Fotografie: Unsplash

Nové auto, bazén, rekonstrukce bytu… existuje spousta věcí, které si z výplaty obyčejný člověk jen tak nekoupí. Mít úspory se zkrátka vyplatí. Pokud i vy přemýšlíte o tom, že chcete konečně smysluplným způsobem zhodnotit své peníze, poradíme vám, jak s nimi nejlépe naložit.

 Rozhodnout se, jakou cestu zvolit pro zhodnocení peněz, není jednoduché. Možností je nespočet: spořicí účty, stavební spoření, termínované vklady… abyste získali jistotu, že se svými penězi nakládáte chytře, vyplatí se zmiňovaným produktům alespoň trochu rozumět.

 Stavební spoření

Mezi nejznámější spořicí produkty patří jednoznačně stavební spoření. Zásluhu na tom má zejména státní podpora, kterou zde můžete získat. Roční příspěvek od státu činí až 10 % z výše vkladu, maximálně tedy 2 000 Kč ročně. Dosáhnout na něj mohou pouze fyzické osoby a občané ČR, případně občané Evropské unie s trvalým pobytem v ČR a přiděleným rodným číslem. Abyste příspěvek získali, musíte si spoření uzavřít alespoň na 6 let. Pokud na úspory sáhnete dříve, o státní podporu přijdete. Úrokové sazby jsou obdobné jako u spořicích účtu, a sice mezi 1­–2 %. Každý, kdo spoří po dobu alespoň 24 měsíců a dosáhne úspory 35–50 % cílové částky, navíc může čerpat úvěr ze stavebního spoření a využít ho například pro rekonstrukci svého bydlení.

 Spořicí účet

Spořicí účet patří mezi nejjednodušší formy spoření. Pokud si chcete někam dlouhodobě odkládat své peníze a moct si je kdykoliv vybrat, spořicí účet je pro to ideální. Spořicí účet má výhodnější úrok než běžný účet a zpravidla se k němu sjednává doplňkově. Otevřít si ho ale můžete i současně s běžným účtem. Úroky u spořicích účtů bývají nízké, proto neočekávejte, že se vám peníze závratně zhodnotí. Pohybují se okolo 0,5–2 %, přičemž se dá říci, že úrok 1,5 % už je celkem slušný.

Termínované vklady

Jestliže máte volné finance, které můžete nechat dlouho bez povšimnutí, zvažte termínovaný vklad. Peníze sice musíte nechat uzrát, ale těšíte se z vyššího úroku, než má například spořicí účet. Úroky se odvíjí zejména od délky vkladu – čím delší závazek, tím vyšší úrok. Úroky u termínovaných vkladů dosahují i 2,8 %. Existují dva základní typy termínovaných vkladů: revolvingový a jednorázový. Revolvingové vklady bývají spíše krátkodobé a dochází u nich k automatickému prodlužování smlouvy, podle které se aktuálně mění i výše úroků. Oproti tomu jednorázové termínované vklady mají úrokovou sazbu fixovanou ke dni podpisu smlouvy.

Dluhopisy

Dalším způsobem, jak můžete zajímavě zhodnotit své finance, jsou dluhopisy. Ty si můžete odkoupit od firmy či organizace, která je veřejně nabízí k prodeji investorům. Za to, že dluhopis vlastníte, získáváte pravidelnou odměnu v podobě kuponu či diskontu.

Co si pod tím představit? Pokud například investujete do obligace v hodnotě 10 000 Kč s ročním kuponem 5 %, každý rok vám náleží odměna 500 Kč. Jakmile její platnost vyprší, obdržíte zpět celou investovanou částku. Počítejte však i s určitým kreditním rizikem, kdy kupříkladu dlužník nesplní svůj závazek a dluhopis v období maturity nevyplatí. Před investicí do dluhopisů si zjistěte co nejvíce informací o samotném kuponu, investičním záměru i finanční stabilitě a historii podniku.

Podílové fondy

Zapojit se však můžete i do kolektivního investování, a to prostřednictvím podílových fondů. Podílový fond je v podstatě soubor majetku, který spravuje investiční společnost. Ta poté investuje do akcií, dluhopisů či jiných peněžních prostředků. Zjednodušeně řečeno, na základě podílového listu si odkoupíte část fondu a stanete se spolumajiteli již fungující firmy.

Výhodou je, že své peníze můžete investovat různým směrem, který má předem stanovená pravidla a zároveň je kdykoliv získat bez sankcí zpět. Na druhou stranu je třeba počítat s jistými poplatky, které jsou u fondů klíčové. Podílové fondy mívají různá zaměření i hodnoty akcií, proto se o svém záměru nejprve poraďte s kvalifikovaným investičním poradcem.