Podmínky používání a pravidla pro uživatele webových stránek.
Provozovatel: JJV Group, s.r.o., Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4, Česká republika, www.jjvgroup.cz
IČ: 06464785
E-mail: info@svetkreativity.cz

Kontaktní osoba: Jakub Mareček, jakub.marecek@jjvgroup.cz

1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatel je vlastníkem webu, má doménové jméno „svetkreativity.cz“ a je držitelem práv souvisejících s těmito webovými stránkami, jejich součástmi a funkcemi. Provozovatel spravuje svetkreativity.cz webové stránky, odpovídá za jejich funkčnost a provoz, využívá reklamní plochy a odpovídá za webové stránky po dobu trvání smlouvy.

1.2 Uživatel webových stránek je fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá webové stránky svetkreativity.cz (dále jen „uživatel“).

2. Webové stránky

2.1 Internetové stránky svetkreativity.cz jsou veřejným online médiem, které je k dispozici každému, kdo má přístup k internetu.

2.2 Aby mohl uživatel používat svetkreativity.cz webové stránky, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte tuto službu používat.

2.3 Přístup k webovým stránkám a jejich používání podléhají těmto podmínkám použití a návštěvou a používáním webových stránek souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím službu svetkreativity.cz.

3. Ochrana soukromí a osobních údajů uživatelů

3.1 Registrace na webových stránkách je svetkreativity.cz dobrovolná.

3.2 Provozovatel pořádá na webových stránkách soutěže o věcné ceny, do kterých se uživatelé mohou přihlásit a dobrovolně poskytnout osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště (ulice, číslo popisné, město, PSČ), telefonní číslo. V případě, že Uživatel, který se přihlásil do soutěže pořádané provozovatelem, nedosáhl věku 15 let, je vyžadován souhlas zákonného zástupce takového Uživatele, který se považuje za udělený zaškrtnutím souhlasu v soutěžním formuláři nebo vyjádřený písemně.

3.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživateli, tj. jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“) v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel udělením souhlasu v příslušné formě souhlasí se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem v daném rozsahu.

4. Uživatelský obsah

4.1 Každý uživatel může odeslat obsah v různých formách. Provozovatel neručí za důvěrnost jakéhokoliv obsahu zaslaného Uživateli.

4.2 Berete na vědomí, že nesete výhradní odpovědnost za svůj obsah a důsledky jeho odeslání nebo zveřejnění. Provozovatel nesouhlasí s žádným obsahem nebo názorem, doporučením nebo radou v nich obsaženými a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s obsahem.

4.3 Uživatel nesmí přidávat fotografie a videa k článkům, komentářům, zprávám a příspěvkům na fóru, které jsou v rozporu s dobrými mravy a obecně platnými českými právními předpisy, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

5. Duševní vlastnictví/autorská práva

5.1 Každý Uživatel se zavazuje vkládat do článků, komentářů, příspěvků na fóru svetkreativity.cz pouze takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, jinak odpovídá za následky s tím spojené.

5.2 Každý uživatel používající webové stránky prohlašuje, že bude respektovat a respektovat autorská práva v maximální míře, což znamená:

nebude kopírovat obsah z jiných webových stránek,
nebude bezmyšlenkovitě překládat celý obsah z jiných stránek,
nepoužije fotografie, jejichž autorská práva jsou sporná, jsou ve vlastnictví tiskových agentur, fotobank nebo třetích stran a neexistuje k nim souhlas,
Pokud chtějí fotografie použít, obrátí se na vlastníka/autora autorských práv k fotografiím a požádá je o svolení k jejich použití. Odpověď, kladná nebo záporná, zůstane. Pokud použije jakékoli fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vyrovnaná a zveřejňuje fotografie na vlastní nebezpečí.

6. Porušení autorských nebo jiných práv

6.1 Pokud se náhodou, a to i třetí stranou, objeví nebo se na webových stránkách objeví nebo bude nalezen materiál, který porušuje vaše práva nebo práva někoho jiného, neprodleně nás kontaktujte a my neprodleně opravíme chybu některého z našich registrovaných uživatelů, který však zveřejňuje obsah dobrovolně a pod svým jménem bez koordinace a přímého vědomí provozovatele.

7. Obsah na našich serverech

7.1 Portál svetkreativity.cz a jeho provozovatel neodpovídají za obsah a subjektivní názory, které jednotliví autoři a/nebo uživatelé zveřejňují pod svým jménem. Názory a postoje nejsou názory provozovatele svetkreativity.cz portálu.

7.2 Obsah webových stránek není provozovatelem monitorován. Pokud se na webových stránkách nachází obsah, který porušuje něčí práva nebo české zákony, bude obsah po upozornění provozovatele odstraněn.

8. Odkazy

8.1 Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran nebo vložené části webových stránek třetích stran (vložené části, např. videa YouTube), které jsou volně přístupné každému uživateli internetu.

8.2 Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah těchto webových stránek a portálů, na které jsou tyto webové stránky odkazovány prostřednictvím odkazů na tyto webové stránky nebo z těchto webových stránek, a vy tak činíte na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za případnou nedostupnost, kvalitu a obsah externě odkazovaných webových stránek a neodpovídá za obsah externích webových stránek, které porušují zákon nebo jinak způsobují uživateli škodu. Umístění takových odkazů provozovatelem na těchto webových stránkách slouží pouze k usnadnění orientace uživatelů.

9. Vaše práva a povinnosti

9.1 Uživatel bere na vědomí, že na svetkreativity.cz a všech podstránkách a subdoménách se nesmí chovat v rozporu s obecně platnými českými zákony a/nebo obecně uznávanými morálními normami, tj. nesmí:

propagovat násilí a otevřeně či skrytě podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, vyznání a náboženství, politických nebo jiných názorů, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národu nebo etnické skupině,
Odesílat sexuálně explicitní obsah,
propagovat dětskou pornografii,
propagovat politickou stranu nebo její představitele,
používat portál přímo nebo skrytě k inzerci třetí strany,
Poskytovat nepravdivé, neověřené, zavádějící nebo zavádějící informace o třetí straně.

10. Práva a povinnosti provozovatele

10.1 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuze a jejich obsah, ani za porušení práv duševního vlastnictví či jiných práv uživatelů a uživatelů.

10.2 Provozovatel neodpovídá za škodu, která může být uživateli způsobena v souvislosti s užíváním webových stránek nebo využíváním služeb na webových stránkách. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití uživatelského účtu samotným uživatelem, zneužití nebo ztráty identifikačních a registračních údajů uživatele. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou nesprávnou interpretací nebo použitím informací obsažených na webových stránkách.

10.3 Provozovatel má právo kdykoliv smazat uživatelský účet, a to i bez udání důvodů.

11. Soutěže

11.1 Soutěže na webových stránkách se může zúčastnit kdokoli starší 18 let.

11.2 Pokud je vám méně než 18 let, můžete se zúčastnit se souhlasem svého zákonného zástupce.

11.3 Osoba, která se účastní soutěží na svetkreativity.cz souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlasíte také s tím, že vaše e-mailová adresa může být sdílena s organizátorem soutěže nebo společností, která poskytla produkty pro soutěž.

12. Změna zásad

12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek užívání webových stránek. Pokud uživatel pokračuje v užívání služeb služeb i po provedení těchto změn ze strany provozovatele, znamená to, že s těmito změnami bezvýhradně souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah i služby na webových stránkách. Provozovatel neodpovídá za nepřetržitou dostupnost webových stránek. Neexistuje žádné právo na používání webových stránek. Podmínky se řídí českým právem a musí být vykládány v souladu s českými zákony.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. října 2019.