Legendární věštkyně Baba Vanga předpověděla události, jež ovlivnily svět. Její další proroctví mohou pro lidstvo představovat temné zítřky

Fotografie: Depositphotos

Pokud jste o této proslulé věštkyni již slyšeli, jistě víte, že se celá řada z jejích proroctví naplnila. Tím nejaktuálnějším je celosvětová pandemie onemocnění covid-19.

Věštění a prorokování má v lidské historii sáhodlouhou tradici. Mezi nejznámější se jistě řadí starořecká věštírna v Delfách. Zde věštily kněžky boha Slunce – Apollona, které se nazývaly Pýthie. V době největší slávy věštírny (7. – 6. stol. PNL) se s kněžkami radil před jednotlivými rozhodnutími každý řecký vladař. Mezi další velmi známé věštkyně se řadí kněžna Libuše, Sibyla, Nostradamus, ale i Baba Vanga, jejíž předpovědi se dodnes pomalu vyplňují.

Bulharská věštkyně se těšila respektu a úctě

Baba Vanga, celým jménem Vangelija Pandeva Dimitrova, byla proslulá bulharská věštkyně. Narodila se 31. ledna roku 1911 a zemřela 11. srpna roku 1996 ve svých 85 letech. Za svého života se těšila nebývalé úctě a respektu širokého okolí. Své věštecké schopnosti nabyla údajně při silné bouři, která jí jako dítě připravila o zrak. Ačkoliv některé z jejích věšteb nebudily přílišnou důvěru, vyplnily se téměř do detailů.

Fotografie: Pixabay

Podle několika zdrojů předpovídala kupříkladu Černobylskou havárii, rozpad Sovětského svazu, určila i přesné datum smrti Josifa Stalina či princezny Dianny. Její věštby nicméně zasahují i do současnosti – pro rok 2020 a 2021 totiž předpověděla migraci uprchlíků, velkou ekonomickou krizi, ale rovněž objevení se nové nemoci, která by mohla způsobit celosvětovou pandemii. Baba Vanga nicméně předpovídala, že tato nemoc přijde z Afriky, nikoliv z Číny.

Budoucnost odhalí přesnost jejích dalších věšteb

I přes to, že od smrti této věhlasné věštkyně uplynulo takřka čtvrt století, lidé stále spoléhají na její předpovědi a bedlivě je sledují. Baba Vanga kupříkladu předpověděla, že kolem roku 2021 lidstvo opustí koncept papírových peněz. Ačkoliv se tato předpověď zdála na konci minulého tisíciletí neproveditelnou, dnes se ukazuje jako pravdivá – lidé se stále více sžívají s bezkontaktní metodou placení a od používání papírových bankovek pomalu upouští.

Věštbami, které čas teprve prověří, jsou například snižující se počet obyvatel Ruské federace. Baba Vanga předpověděla, že počet Rusů se do roku 2022 dramaticky sníží. Při pohledu do současných statistik lze určité snížení oproti roku 1990 pozorovat, avšak jestli je dramatické, to je předmětem polemiky. Jiná předpověď, která se má teprve naplnit, je celosvětové uznání jakémusi Vladimirovi a Rusku.

Fotografie: Pixabay

Zdali se jedná o Vladimira Putina, je rovněž předmětem četných debat. Je nicméně pravdou, že vzhledem k rychlému tání permafrostu a možnému bezpečnostnímu riziku, jež by ho mohlo provázet (odkrytí pradávných virů a bakterií), to není vyloučeno. Rusko totiž směrem k tomuto problému vydalo prohlášení, že je nutné ho bezprostředně řešit.

Zdroj: LadBible, Knowinsiders

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]