Meteorologové varují před ničivou vlnou veder, která má brzy nastat na Zemi. Vyhlídky nejsou pěkné

Fotografie: Freepik

Podle meteorologů se v nadcházejících desetiletí objeví ničivé vlny veder. Lidé zavinili příliš velké znečištění Země, které ponese následky.

Lidé, kteří obývají Zemi, využívají zdroje této planety k přežití a ke své ochraně již po miliony let. V posledních desetiletích však zvýšené využívání zdrojů způsobilo značné znečištění a zvýšené emise skleníkových plynů. Důsledkem toho se v každém koutě světa zvyšuje teplota a je pravděpodobné, že tento trend jen tak neskončí. V domnění, že lidé vytvářejí bohatství a blahobyt, tak naopak způsobili pohromu.

Za možné vlny veder si můžeme sami

Podle některých meteorologů bude lidstvo v nadcházejících desetiletích čelit extrémním vlnám veder, které budou postupem času stále intenzivnější. Nejsou to však ledajaké vlny, říká se jim polární, a to zejména proto, že se vyznačují vysokými teplotami ve dne i v noci. Důvodem tohoto nárůstu je jev zvaný městské tepelné ostrovy. Ačkoliv se po setmění obvykle ochladí, materiály, z nichž jsou postaveny městské silnice a budovy, přes den absorbují teplo, které se večer opět uvolní.

Fotografie: Pixabay

Tato vlna veder však může mít katastrofální následky, a to zejména co se týče ztrát na lidských a zvířecích životech. Problémy však pravděpodobně neminou ani suchozemskou a vodní faunu, protože je možné, že včely přestanou produkovat úrodu a hrozí jim, že kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám a vlně veder zemřou hlady.

Kromě toho také dochází v důsledku změny klimatu k výraznému nárůstu teploty i v oblasti polárního kruhu, což vede k tání ledovců a zvyšování hladiny moře.

Fotografie: Freepik

Jaká opatření je třeba přijmout?

Podle E-RSE je energie jednou z hlavních příčin globálního oteplování (elektřina, plyn, vytápění atd.) v důsledku emisí CO2. Podle odborníků by pro Zemi a její ochranu bylo nejlepší:

  • omezit používání dopravních prostředků, zejména automobilů s vyšší spotřebou paliva,
  • renovovat budovy instalací lepší izolace pro optimalizaci spotřeby energie,
  • přejít na dekarbonizovanou energii (větrná, solární a vodní energie),
  • zastavit kácení lesů a pralesů,
  • zavést ekologičtější zemědělství. 
Fotografie: Freepik

Co se týče globálního oteplování, je toho podstatně více, co trápí naši přírodu, ovšem pomoci může každý. Začít můžete i vy, například pokud přestanete užívat při každém nákupu igelitovou tašku, začněte třídit odpad a budete chodit pěšky namísto užívání dopravních prostředků. Dobrým řešením je také začít používat městskou dopravu, protože navíc ušetříte za benzín.

Zdroj: LeFigaro

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]