Rezervace Milovice: Navrací české krajině původní zvířecí obyvatele

Ochrana přírody je důležitou součástí života lidské společnosti a je dobře, že se této oblasti věnuje čím dál větší pozornost. Patří sem i navracení zvěře do jejího přirozeného prostředí. O to se snaží Přírodní rezervace Milovice. Kde ji najdete a co je zde k vidění?

Bývalý vojenský výcvikový prostor ožil

Před Sametovou revolucí byly Milovice vojenským výcvikovým prostorem. Nachází se v oblasti, která se rozprostírá mezi městy Benátky nad Jizerou a Milovice. Díky působení armády zde zůstala zachována bohatá biologická diverzita. Cenné jsou zachovalé otevřené stepi, kde mají domov vzácné rostliny a živočichové – zejména bezobratlí. Své pole působnosti našla v tomto prostředí nezisková organizace Přírodní rezervace Milovice, jejíž cílem je ochrana biologické rozmanitosti a zmírňování dopadů změn klimatu.

Návrat zubrů do České republiky

Víte, že v minulosti byl zubr evropský běžnou součástí české a evropské krajiny? Ve volné přírodě byl ale člověkem vyhuben. Díky chovu v zajetí se však podařilo zubry zachránit a postupně vracet do přírody. Také v milovické rezervaci je najdete spokojeně spásat trávu a žít svůj poklidný život. Zdejší zubři pocházejí z několika polských rezervací.

Návrat divokých koní a praturů

Kromě zubrů se Přírodní rezervace Milovice věnuje návratu divokých koní do přírody. V rezervaci vypustila stádo, jež pochází z anglického Exmooru. Jedná se o první stádo v České republice a celé střední a východní Evropě. Tyto koně jsou dokonce vzácnější než panda velká. Všichni koně ze stáda mají svá jména, mezinárodní pas a známý rodokmen. Jsou dokonce zapsáni v plemenné knize.

V milovické rezervaci žijí i pratuři evropští, kteří se vyskytovali původně na většině evropského území. Zdejší stádo je také první svého druhu ve střední a východní Evropě. Česká krajina je díky těmto záchranným programům pestřejší o živočišné druhy, které bývaly pro ni typické.