Znáte největší nebezpečí používání LED žárovek?

Množství a kvalita světla, které na nás každý den působí, může mít vliv na naše zdraví. Nejzdravější je přirozené světlo, které dodává našemu tělu nezbytný vitamin D a celou řadu dalších benefitů. Lidé však tráví venku stále méně času.

Největším zlem je však fakt, že jsme vyměnili běžné žárovky, které nejvíce svým spektrem připomínají sluneční záření, za LED žárovky. Ty jsou sice energeticky úsporné, ale mají celou řadu škodlivých účinků. Led žárovky vydávají vysoké množství modrého světla, které je velmi agresivní a vytváří vysoké množství reaktivní formy kyslíku, také způsobuje oxidační stres, chybí v nich infračervené záření.

V čem spočívá největší nebezpečí LED žárovek

Největším problémem LED žárovek je to, že emitují skutečně velké množství modrých vlnových délek, které jsou obklopeny jinými vlnovými délkami, jsou pro oko neviditelné. Druhým problémem je, že zde chybí infračervené záření, které má stejné vlastnosti jako sluneční svit. Tato vlnová délka je velmi potřebná pro hojení a regeneraci.

LED světlo zhoršuje vidění

Vzhledem k tomu, že téměř všem LED žárovkám chybí frekvence blízkého infračerveného záření, je ovlivněno i vaše zdraví. Infračervené záření pomáhá v očích podněcovat buňky sítnice k opravě a regeneraci. Díky absenci záření je LED žárovka a světlo, které vydává, škodlivé pro vaše oči. Modré světlo snižuje tvorbu melatoninu, který má za úkol regenerovat v noci oční sítnici. Používáním LED žárovek po setmění snižujete regenerační a hojivé schopnosti svých očí. Toto je nejčastější příčinou vzniku slepoty u starších lidí. Nedostatek světla během dne vede také ke krátkozrakosti.

LED osvětlení podporuje chronická onemocnění

LED osvětlení ovlivňuje fungování vašich mitochondrií a může být tak podnětem ke vzniku celé řady zdravotních problémů jako jsou metabolické poruchy nebo rakovina. Chromofory jsou molekuly, které absorbují světlo. Tkáňové optické okno je v rozmezí od 600 do 1400 nanometrů, což znamená, že je téměř úplně pokryto částí blízkého infračerveného záření světelného spektra. Ve vašich mitochondriích a aktivovaných molekulách vody se nachází právě tyto chromofory. Je v nich také zvláštní molekula zvaná cytochrom c oxidáza, která se zapojuje do vytváření energie. Výsledným produktem je adenosintrifosfát (ATP) – buněčná energie. Bez ATP bychom nepřežili, proto je velmi důležité osvětlení. Tvorba vaší tělesné energie se netýká pouze příjmu potravy. Má-li váš metabolismus fungovat optimálně, potřebujete se vystavovat určitým vlnovým délkám světla.

LED osvětlení má neblahý vliv na spánek

LED osvětlení ze žárovek, televizních obrazovek, monitorů i mobilů má neblahý vliv na náš spánek. Na světlo citlivé buňky ve vašich očích zachycují modré světlo, což pak v suprachiazmatickém jádru hypothalamu spouští odlišné procesy. Normálně funguje naše tělo tak, že se západem slunce stoupne tvorba melatoninu, díky tomu usínáte. V případě neustálého vystavování se modrému světlu je tvorba melatoninu přerušena a vy máte problém usnout. Používání zařízení s LED světlem hodinu před spaním oddálí vaše usínání o hodinu.