Daň z nemovitosti 2024: Stát si připravil překvapení ve formě navýšení až o 80 %

Byt v panelovém domě
Fotografie: Uživatel Juandev / Creative Commons / CC BY-SA 4.0

Daň z nemovitosti má od roku 2024 nová pravidla. Mění se pro ty z vás, kteří již nepatří mezi poplatníky daně z nemovitých věcí. Také se podstatně navýšil odvod daně.

U daně z nemovitosti existuje několik změn, které finanční správa provede sama. My však budeme věnovat pozornost těm, jimiž se budou muset zabývat sami vlastníci nemovitého majetku. Řada novinek byla schválena v rámci vládního konsolidačního balíčku.

Změny v rámci konsolidačního balíčku

Jedná se například o povinnost odhlásit se jako poplatník daně z nemovitosti, pokud jste v roce 2023 nemovitost prodali anebo darovali. Tento úkon nebude proveden automaticky, a tak těm z vás, kdo se z daně z nemovitých věcí neodhlásí, zřejmě opět přijde složenka na úhradu daně.

Poplatníci musí počítat s tím, že daň z nemovitých věcí se od letošního roku zvyšuje o 80 %. To znamená, že nyní budete hradit přibližně 1,8násobek daně původní. Ke změnám totiž dochází i u místních koeficientů, jimiž mohou obce ovlivnit výši výsledné daně. Koeficient pro zemědělské pozemky může být stanoven v rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovité věci v rozmezí 0,5 až 5,0. Koeficientem nižším než 1 je tedy možné konečnou daň i snížit, jak uvedl v tiskové zprávě web FinančníSpráva.

Pokud jde o změny sazeb či místních koeficientů obcí, finanční úřady samy stanoví novou výši daně, kterou koncem dubna či v průběhu května sdělí poplatníkovi. Nově nemusí daň hradit poplatník, jehož daň u jednoho FÚ činí méně než 50 Kč. Konsolidační balíček vlády zavádí také inflační koeficient. Ten vychází z růstu cenové hladiny a má každoročně zamezit reálnému snižování daně v čase.

Koho se v lednu dotknou změny daně z nemovitých věcí

  • Poplatníků, kteří v roce 2023 prodali nebo darovali své nemovitosti a mezi plátce daně z nemovitých věcí už nepatří – do 31. 1. 2024 se musí z daňové povinnosti odhlásit.
  • Poplatníků, u kterých došlo ke změnám ve vlastnictví, což znamená, že prodali některé nemovitosti a některé jim zůstaly. Tito majitelé musí podat do 31. ledna 2024 daňové přiznání, a to buď řádné, nebo dílčí.
  • Nových vlastníků nemovitých věcí – tedy těch osob, které se v roce 2023 staly majiteli nemovitosti; musí do konce ledna podat řádné přiznání k dani z nemovitých věcí.
  • Majitelů rekreačních staveb, pozemků a vlastníků garáží – u nich se bude nově zdanění řídit podle údajů uvedených v katastru nemovitostí, kdežto dříve se daň stanovila podle skutečného účelu užívání.

Do kdy se musí podat daňové přiznání

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí už nemáte mnoho času, zbývá vám jen pár posledních dní. Termín je totiž stanoven na středu 31. ledna 2024. Podat přiznání musí osoby, které se v roce 2023 staly majiteli jakékoliv nemovitosti, a dále ti majitelé, u nichž došlo k nějaké změně ve vlastnictví nemovité věci.

Například vlastník, který prodal jednu ze svých nemovitostí a ostatní mu zůstávají, musí podat buď řádné přiznání k dani, v němž uvede skutečný stav vlastnictví k 1. 1. 2024, nebo může podat přiznání dílčí a v něm uvést pouze změny, k nimž došlo. Zároveň si vypočítá výši nové daně.

Finanční správa doporučuje využít pro podání daňového přiznání nově zřízenou službu „předvyplnění DP“. Automaticky se doplní údaje z finančního úřadu i z katastru nemovitostí. K tomuto účelu poslouží daňová informační schránka DIS+, kterou najdete na portálu FinančníSpráva v sekci Moje daně. Přiznání k dani z nemovitých věcí touto cestou nejen vyplníte, ale také odešlete.

Do kdy musíte zaplatit daň z nemovitosti

Protože od letošního roku bude daň z nemovitosti podstatně vyšší než v předchozích letech, mají poplatníci možnost úhrady ve dvou stejně vysokých splátkách v případě, že daň přesáhne 5 000 Kč. První splátka a také daň nižší, než je stanovený limit, musejí být uhrazeny do 31. května 2024. Doplatek uhradíte do 30. listopadu 2024, uvádí na svém webu FinančníSpráva.

Beze změny zůstalo zasílání složenek pro placení daně z nemovitých věcí. Jestliže však poplatník složenku nepotřebuje, může finanční správě odeslat žádost o zasílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu. Žádost je dostupná na portálu FS v této sekci a musí být opatřená vlastnoručním podpisem (sken, foto). Zaslat ji můžete na e-mail podatelny příslušného finančního úřadu, a to nejpozději do 15. března 2024.

Není vám něco jasné? Využijte infolinku

Novela zákona o dani z nemovitých věcí přináší více než 40 změn. Mnohé z nich jsou více či méně komplikované. Proto je letos významně posílen servis pro občany, jak je možné se dovědět na webu PlzeňRozhlas. V úředních hodinách jsou po celý leden k dispozici konzultační linky, a to ve všech krajích ČR. Kromě toho vyjeli daňoví specialisté do obcí, v nichž byla pracoviště FÚ zrušena. Pomáhají občanům daňová přiznání jak vyplnit, tak i odevzdat.

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]