I dnešní době lidé dělají dobré skutky. Důkazem toho je muž, který neváhal pomoci starší paní

I když statisticky žijeme v době, kdy máme všeho dostatek, reálně tomu tak být nemusí. Nedostatek peněz hrozí každému. I stařence, která se vydala na nákup. Nekupovala žádné zbytečnosti, pouze věci, bez kterých se doma neobejde – potraviny a potřeby pro domácnost. Žádné drahé značky, vše to nejlevnější, co je k dispozici.

Pokladní namarkovala nákup

Stařenka přišla k pokladně a začala nákup postupně vytahovat na pokladní pás. Následně začala pokladní markovat jednotlivé položky. S každou další naskakovala celková částka. Když bylo namarkováno poslední zboží a byla zmíněná suma k zaplacení, stařenka ztuhla. V tu chvíli zjistila, že má velký problém.

Zjistila, že má nedostatek peněz a vybírala, co vrátí

Stařenka měla nedostatek peněz, a tak se rozhodla k tomu, že vybere některé položky nákupu, které vrátí. Vybírání bylo těžké, protože vše na pásu bylo jen to základní, co ji stačí k obživě, žádné zbytečnosti. Koupila jenom to nejnutnější, co potřebovala pro fungování své domácnosti. Byla v rozpacích a nevěděla, co má dát z nákupu pryč.

Situace si všiml muž, který stál za ní. Co udělal?

Když viděl muž ve frontě jaké má stařenka problémy, udělal krok k pokladní, sáhl do své zadní kapsy a vytáhl peněženku. Řekl stařence, ať si dá svůj nákup do tašky. Nezaplatil jenom rozdíl, ale zaplatil jí celý nákup. Žena nevěděla, jak mu poděkovat. Stále jenom opakovala slova díků, jelikož nebýt tohoto šlechetného muže, nevěděla, co by dělala. On se zachoval jako pravý gentleman a člověk, který má sociální cítění. Kdyby se jednalo o někoho jiného, kdo má plný košík zbytečností, zřejmě by to neudělal. Tady však jasně viděl, že musí pomoci. Bral to jako svou povinnost.