Jestliže neradi čekáte ve frontě, této pokladně se obloukem vyhněte. Hrozí, že v obchodě strávíte dlouhé minuty navíc

Fotografie: Depositphotos

Pro lidi se zvláštními potřebami otevřeli ve Skotsku speciální pomalou pokladnu. Primárně je určena pro lidi, kteří nechtějí či nemohou nakupovat rychle.

Lidé čekající ve frontě dokáží být velmi nepříjemní. Není výjimkou, že do vás naráží vozíky, hlasitě vzdychají, podupávají, nebo vám téměř dýchají na krk ve snaze dostat se k pokladně co nejblíže. Pokud jste na jejich vkus příliš pomalí, neváhají se za vámi „napasovat“ až k platebnímu terminálu. Takovéto agresivní chování dokáže znejistit nejednoho zákazníka. Aby lidem, jež potřebují trochu více času, poskytlo lepší prostředí, rozhodlo se skotské Tesco otevřít tzv. pomalou pokladnu.

Pokladna, kde rychlost není vítána

Pracovníci takřka každého supermarketu si jsou velmi dobře vědomi tlaku, který je na jejich zákazníky vyvíjen. Jedná se zejména o rychlost při placení u pokladny. Lidé jsou frontou, tvořící se za nimi, nuceni co nejrychleji vyskládat a opět naházet vybrané zboží do košíku, bleskově zaplatit a od pokladny téměř utéci, aby mohl přijít na řadu další zákazník. Protože takový nátlak generuje stres, a to zejména u starších zákazníků, rozhodl se řetězec Tesco pro experiment.

Fotografie: Freepik

Ve snaze zpříjemnit nakupování lidem se zvláštními potřebami čili těm, kteří potřebují na placení trochu více času, otevřel řetězec Tesco v jednom ze svých skotských supermarketů speciální pokladnu. Zde není spěch žádoucí, naopak. Velká cedule všechny zákazníky upozorňuje na to, že u ní může každý strávit tolik času, kolik jenom potřebuje.

Pokladna je primárně určena důchodcům, lidem s poruchami paměti (například s Alzheimerovou chorobou), autistům a všem dalším, kteří potřebují trochu více prostorou a pochopení (třeba i rodičům s malými dětmi). Pokladna byla zřízena s myšlenkou poskytnout těmto lidem příjemnější prostředí, aby se necítili tolik ve stresu a mohli sebevědomě nakupovat.

Prodejna obdržela nadšené ohlasy

Protože celý experiment vznikal ve spolupráci s organizací „Alzheimer Scotland“, bylo jeho součástí školení vybraných zaměstnanců, kteří na pokladně budou pracovat. Těm byly poskytnuty informace, jak poznat, že zákazník potřebuje zvláštní zacházení. Pracovníci si rovněž osvojili postupy, aby těmto zákazníkům ohleduplně přizpůsobili tempo placení a ti se tak nedostali do stresové situace.

Fotografie: Freepik

Po určité době, kdy byla tato speciální pokladna v provozu, zajistil supermarket dotazníkové šetření mezi svými zákazníky. Distribuovaný dotazník se týkal jejich spokojenosti s nově otevřenou pokladnou. K potěšení jak zaměstnanců, tak vedení pobočky Tesco, se setkali s pozitivním hodnocením. Vedení prodejny proto uvažuje, že rozšíří čas, kdy by byla tato pokladna otevřena. K dispozici byla totiž vždy v úterý a středu dopoledne.

Zdroj: Newsner

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]