Alzheimerova choroba: Odhalte nemoc včas díky specifickým příznakům

Fotografie: Freepik

Alzheimerova choroba mění chování člověka. Jedná se tedy o neurodegenerativní onemocnění, které postihuje mozek a je spojené se značnými výpadky paměti. V posledních fázích dokonce pacient nerozpoznává ani vlastní rodinu a je odkázaný na péči ošetřovatelského personálu.

Momentálně existují léky, které dokážou zpomalit vývoj nemoci, nikoliv však zcela vyléčit. Odhalte díky těmto projevům Alzheimerovu chorobu včas. Můžete si tak zajistit několik let kvalitního života navíc.

Ztráta paměti a významná apatie vůči okolí

Fotografie: Freepik

Když čas od času něco zapomenete, ale pak si záhy vzpomenete, nemusí to být problém. Alarmující může být ztráta paměti trvalá a stupňující se. Ta totiž bývá primárním příznakem Alzheimerovy choroby. Proto zpozorněte, pakliže značné poruchy s pamětí zaregistrujete u sebe nebo blízkých. Je lepší podstoupit neurologické vyšetření.

Dalším poměrně typickým projevem Alzheimerovy nemoci bývá apatie vůči běžným činnostem a vyhledávání samoty. Člověk ztrácí zájem i o své celoživotní koníčky a rodinu. V tomto okamžiku je nutné zapojit okolí a nenechat dotyčného izolovat od společnosti. Problémy se mohou objevit i v pracovní sféře, pokud je nemocný ještě v produktivním věku. Dochází k zanedbávání povinností a následnému nezájmu o vše okolo.

Ztráta orientace v čase a prostoru

Významný projevem, který skutečně může indikovat Alzheimerovu chorobu, je dezorientace. Ráno se probudíte a nevíte jaký je den, měsíc a rok? Pak to může být velký problém. Lepší je v podstoupit odborné vyšetření, které neurodegenerativní nemoci vyloučí.

Výskyt problémů s pohybem

U pacientů s Alzheimerovou chorobou se často vyskytují potíže s pohybem v prostoru. Obvykle tito lidé nenachází cestu domů, pakliže se vydají do města. Musí u sebe nosit cedulku s adresou, aby si vzpomněli, nebo je tam někdo zavedl. Obtíže se objevují i při mobilitě běžné, jako je chůze do schodů a ze schodů, nebo je nezvladatelný vstup do vany a podobně.

Fotografie: Freepik

Změny osobnosti a výkyvy nálad

U pacientů s počínajícím Alzheimerem je také pozorovatelná změna osobnosti. Lidé, kteří bývali společenští se mohou uchylovat rázem do ústraní a naopak.

Kromě jiného se objevují i značné výkyvy nálad. Jeden den je dotyčný milý, usměvavý, spolupracuje a druhý den se projevuje podrážděně, zlostně a všechno odmítá.

Zhoršení písemné i ústní komunikace a přemisťování předmětů

Fotografie: Freepik

Dalším možným příznakem Alzheimerovy choroby může být neschopnost se plně vyjádřit. Nemocný zadrhává, nebo nedokáže popsat přesně své myšlenky a potřeby. Problematická je i psaná forma.

V neposlední řadě je velice typickým projevem Alzheimerovy nemoci přemisťování věcí z místa na místo. Leckdy se stane, že dotyčný umístí peněženku do lednice, nebo dá rychlovarnou konvici do trouby. Tohle počínání může být i nebezpečné (hrozba požáru apod.), proto je důležité vyšetření dané osoby, aby se onemocnění případně vyloučilo.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]