Kvůli nesprávné výchově může mít dítě v životě mnoho zbytečných problémů

Současné metody výchovy jsou zcela jiné než tomu bylo v minulosti. Potomci mají více prostoru a objevují se i rozmazlené děti. Proč je to problém? Na to se společně podíváme. A nikoliv jenom z pohledu aktuálního, kdy si takový potomek dělá doslova co chce. Působí tak komplikace jak svým rodičům, tak i okolí. Nutno však dodat že styl výchovy vedoucí k rozmazlenosti dětem uškodí podstatně více v jejich budoucím životě.

Uznávaný psycholog varuje

Na toto téma se vyjádřil i uznávaný švédský psycholog David Eberhard, který je sám otcem. Ten jasně uvedl že rozmazlené děti jsou velkým problémem současné doby a tento způsob výchovy jim uškodí v dospělosti. Dětství sice mohou mít šťastní a spokojené – jelikož mohou dělat vše, ale jakmile se budou muset postavit na vlastní nohy, objeví se řada problémů.

Rozmazlené děti nevědí, co mohou a nemohou

David Eberhard uvádí, že jeho generace byla vychovávána přísně. I na tom sice najde nějaké mouchy, ale pozitivem bylo, že každý člověk už od útlého věku věděl co může a co nemůže. Věděl jaká jsou pravidla, jaké jsou limity a co hrozí v případě jejich porušení. Dnešní rozmazlené děti však o žádných pravidlech nemají ani páru. V podstatě mohou cokoliv. Rodiče jim to dovolí a případný problém za ně dokonce ještě vyřeší. Toto si dítě následně bere i do dospělosti kdy se setkává s krutou realitou dnešního světa, který je plný pravidel která je třeba dodržovat.

Rodiče svým dětem neříkají co mohou a co nesmí. Neříkají jim co udělali špatně, co by mohli udělat jinak nebo co by neměli tímto způsobem dělat vůbec. Přitom právě kritika je motorem jakéhokoliv vývoje a pokroku. Současné děti žijí v bublině která navozuje dojem toho, že ve svém životě dělají vše dobře. Čím větší je podpora rodičů, tím výraznější problémy bude jedinec mít v reálném světě.

Nerespektování autorit prohlubuje problémy

První autoritou v životě každého dítěte má být rodič. Pokud mu vše dovolí, neplní svou funkci a to se výrazně podepíše na vývoji dítěte. Další autoritou v jeho životě je učitel ve škole. Jeho neposlouchání a nerespektování vede k prvním kázeňským problémům, které se mohou negativně podepsat i na jeho vzdělanosti. Neklaďme však vinu dětem, ale jejich rodičům. To oni udělali ze svého potomka rozmazlené dítě které nemá absolutně páru o tom jakou roli v jeho život mají autority a že se mají respektovat.

Vše naplno vypukne v dospělosti, kdy se dítě dostane do svého prvního zaměstnání. Najednou zjistí že má nad sebou šéfa jehož pokyny je třeba dodržovat. Projevený odpor už nekončí pomocí rodičům, ale vyhazovem z práce. A to nejenom z jedné, ale z další a další…

Jenom svůj vlastní názor

Současné děti mají problém s přijmutím jiného názoru. Od svého dětství byly vychovány stylem že existuje jenom jejich názor a pohled na svět a tomu se vše přizpůsobovalo. Pokud nedošlo k utváření osobnosti během školní docházky, bude mít tento pokřivený pohled na svět mnoho dospělých. Řadu z jich již můžeme najít mezi námi. Jsou to lidé kolem dvacátého roku života, u kterých byly uplatňovány metody moderní volné výchovy, která se aktuálně ukazuje jako ne úplně dobrá cesta. Jedinci dostávají studenou sprchu a zjišťují že se svět netočí kolem nich. Že má určitá pravidla která je třeba dodržovat a respektovat. Přizpůsobit se není jednoduché. 20 let bylo dítě vychováváno naprosto opačně a nyní má pár týdnů nebo měsíců na změnu. To prostě nejde.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]