Mladá žena s Downovým syndromem překonala očekávání široké veřejnosti. Úspěch, který se jí podařil, zaslouží uznání

Fotografie: Depositphotos

Jako obrovské zadostiučinění považuje Jay úspěch své dcery, která úspěšně absolvovala studium na vysoké škole i přes očekávání veřejnosti.

Lidé trpící Downovým syndromem čelí celé řadě předsudků ze strany široké veřejnosti. Ačkoliv jsou tyto předsudky zčásti postavené na reálném základu, stále více lidí s diagnózou Downova syndromu dokazuje, že by se od nich mělo upustit. Kromě Heidi Carterové, která u britského soudu vyzývala k úpravě zákonu o potratech (ve Velké Británii má žena možnost jít na potrat kdykoliv do 40. týdne těhotenství, pokud je dítě postiženo Downovým syndromem), je to Rachel Handlinová.

Mladá žena získala vysokoškolský diplom

Všeobecně zažité tvrzení, že lidé trpící Downovým syndromem jsou těžce mentálně postižení a není možné je vzdělávat, bylo odborníky vyvráceno již mnohokrát. Ačkoliv je v případě lidí, kteří tímto syndromem trpí, přítomná nejčastěji lehká, nebo střední mentální retardace, stále jsou velmi učenliví a schopní se vzdělávat jak v teoretické, tak v sociální rovině. Skvělým příkladem je i mladá žena Rachel Handlin, která nedávno získala vysokoškolský titul.

Fotografie: Freepik

Bezprostředně po Rachelině narození se její rodiče potýkali s tvrdým odmítnutím svého okolí. Ovšem nikdy nepřestali věřit, že jejich dcera dokáže něco mimořádného. Svým způsobem se jim toto přání splnilo. Rachel úspěšně vystudovala fotografii a média na Kalifornském institutu umění, což je prestižní soukromá umělecká škola v Los Angeles.

Diagnóza Downova syndromu jí ve studiu nebrzdila, naopak jí dodávala odhodlání a hnala ji kupředu. I Rachel chtěla všem dokázat, že dokáže absolvovat studium na vysoké škole.

Fotografie: Pixabay

Pyšný otec vykřičel její úspěch do světa

Kvůli celosvětové pandemii onemocnění covid-19 bohužel ale nemohla Rachel absolvovat tradiční promoci. Její otec se proto rozhodl zprávu o jejím úspěchu rozšířit alespoň virtuálně. Na svém Twitterovém účtu sdílel fotografii své dcery s titulkem, který zněl asi taktoToto je má dcera, Rachel Handlin. Dnes získala titul bakalář umění v oboru Fotografie a Média na prestižním Kalifornském institutu umění. Rachel má Downův syndrom. Jsem oficiálně ten nejpyšnější otec na světě.

Fotografie: Freepik

Příspěvek, který Jay Handlin sdílel s neomezenou skupinou uživatelů internetu, si vysloužil během několika málo chvil přes 220 000 „lajků“ a 19 000 sdílení. Rychlost, se kterou se šířil napříč virtuálním světem, neunikla ani zahraničním médiím, která příběh mladé ženy s radostí sdílela se svými čtenáři. Rachel nicméně získání vysokoškolského titulu nepovažuje za konec své cesty, ale za její začátek. V listopadu již zrealizovala svoji první výstavu.

Zdroj: Newsner

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]