Nedostatek lásky v dětství je problém, který dítě může negativně ovlivnit na celý život

Co je v životě každého z nás důležité? Nejsou to ani tak peníze, ani tak postavení, nebo úspěchy. Je to láska. Konkrétně potom mateřská láska. Pokud dítěti chybí, může to výrazně narušit jeho vývoj a výrazně to ovlivnit i to, jaké dítě bude. Podle psychologa Esztera Sebestyéna nemůže být láska rodičů nikdy ničím nehrazena. Ani láskou, kterou mu dají prarodiče, ani materiálními věcmi, které jsou nejčastější náhražkou těch rodičů, kteří na svého potomka prostě nemají čas. Jak se nedostatek mateřské lásky projeví v budoucnu?

Neschopnost prosazovat své zájmy

Když mateřská láska chybí, může se to negativně podepsat na tom, že dítě nezvládá prosazovat své zájmy. Třeba v zaměstnání, nebo také v osobním životě. Je to dáno hlavně tím, že se mu rodiče v dětství tolik nevěnovali. Mateřská láska není jenom o tom, že dítě dostane to co chce. Mnohdy si to musí vybojovat – třeba sladkost, nebo hračku. Když mu tyto dovednosti chybí, nezvládá běžný život a vždy zůstává ten, který získá jenom naprosté minimum.

Napodobování chování svých rodičů

Těm dětem, který mateřská lásky chyběla život ukázal jenom jednu svou stránku. Oni si myslí, že je to stránka, která je vlastně jediná. K čemu to vede? Že se mohou úplně stejně chovat i ke svým dětem. Vlastně napodobují chování svých rodičů. Až budou mít potomky, i oni mohou trpět nedostatkem mateřské lásky. Jenom proto, že si jejich rodiče myslí, že tak je to správně. A toto bude pokračovat stále dokola, s další a další generací.

Sklony k násilí

Bez mateřské lásky jsou často ty děti, jejichž rodiče mají určité sklony například k násilí. A to je velký problém. Říká se totiž, že děti jsou jasným zrcadlem svých rodičů. Pokud dítě vyrůstá v takové rodině, je velmi pravděpodobné, že svým vlastním dětem vytvoří podmínky velmi podobné. I v jeho rodině bude násilí na denním pořádku. A nejenom tam, jelikož různé konflikty mohou být následně vyvolávány i jinde. I když si mnoho lidí řekne, že budou jinými rodiči, dlouhodobý styl výchovy který musel každý z nich snášet je jednou dožene.

Neúspěchy v mezilidských vztazích

Jelikož mateřská láska chyběla, nemohlo si dítě vytvořit své první mezilidské vztahy právě se svými rodiči. To je může následně celkem negativně ovlivňovat v tom, že ani jejich další vztahy nebudou ideální. A je jedno, zda zde mluvíme o snaze najít si přátele, nebo zde naopak mluvíme o určité snaze najít si lásku. Velmi často nebude ani jeden ze vztahů dokonalý. I proto, že daný jedinec nemá tolik zvládnuté sociální dovednosti, které by měl mít.

Malé sebevědomí

Ti rodiče, kteří vědí co je mateřská láska, svého potomka často povzbuzují. Díky tomu v něm mohou vytvořit takzvané zdravé sebevědomí, které rozhodně není na škodu. Díky němu si každý může věřit a tím lépe může dosahovat konkrétních cílů, které m. Problém ale může nastat ve chvíli, kdy něco podobného podporováno není. Dané dítě vyroste a bude mít příliš malé sebevědomí. To povede k tomu, že nebude mít ambice čehokoliv dosáhnout. Třeba v práci se spokojí s tím, co je a bude přesvědčen, že na něco lepšího nemá.

Narušení psychiky

To nejhorší, co může nastat, je výrazné narušení psychiky. Myslete na to, že špatná výchova dítěte trvala několik let a za tu doby byla jeho psychika výrazně negativně ovlivněna. To se může projevit na jeho psychice i v dospělosti. A odstranit dané problémy nemusí být rozhodně nic jednoduchého, jelikož to bude vyžadovat pravidelní návštěvy psychologa.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]