Řemeslníci našli skryté schodiště pod nákupním centrem. Na místě odhalili 22 let staré tajemství

Fotografie: Derek Ferris / Creative Commons / Attribution 2.0

Kdysi byla oblíbená a plná hostů, ale při výstavbě nového nákupního centra se zazdila a přes 20 let do ní nikdo nevkročil. Dnes se rozhoduje, co s ní udělat.

Jaké bylo překvapení řemeslníků, když objevili pod podlahou vstup do sklepních prostor, které skrývaly velkou starou hospodu s působivým dřevěným barem a výmalbou. Poslední zákazníky přivítala v roce 1993. Pak ji majitel zavřel a o pár let později byl její vchod zazděn kvůli výstavbě nákupního centra, jež vyrostlo nad ní. 

Více než 20 let sem nikdo nevkročil

Pamětníci z anglického města Loughborough na ni vzpomínají. Byla to obrovská hospoda v centru města, kam chodilo mnoho lidí. Mladší obyvatelé města však o její existenci nemají ani tušení. Když se stavělo nové nákupní centrum, byla na stole i varianta, že se hospoda zrekonstruuje. Cena však byla příliš vysoká, a tak se od tohoto plánu ustoupilo.

První, kdo do zapomenuté hospody v roce 2015 vstoupil, tedy po 22 letech, byli dělníci. Fotografie z místa ukazují rozlehlé prostory, které zabírají stejnou plochu jako čtyři obchody nad nimi. Hospodě vévodí obrovský kulatý bar obložený dřevem. Stěny jsou vymalované třemi krásnými dobovými malbami od Davida Parryho, jež zůstaly nedotčené.

Nadšenci vydali knihu, aby nezůstala v zapomnění

Našli tu i pytlík starých arašídů a mnoho zaprášených půllitrů. Hospoda je obložená dřevem a hosté tu seděli v několika velkých boxech osazených dlouhými dřevěnými lavicemi. Je to typická stará anglická hospoda, ze které dýchá duch starých středověkých časů. V době, kdy z celé Anglie pomalu mizí mnoho typických hospůdek, je tento nález o to cennější.

stará sklepní hospoda
Fotografie: Freepik

Zatím není jasné, zda se najde nějaký investor, který by mohl hospodu opět uvést do provozu. O její popularizaci se však zasazuje skupina bývalých studentů. Shromáždili o hospodě s názvem Zelený muž velké množství informací. Vytvořili několik fiktivních příběhů o zdejších štamgastech. Téma se jim zdálo nesmírně zajímavé a chtěli je přinést i místním obyvatelům.

V současnosti pracují na dalším dodatku ke knize, která bude jejím pokračování. Doufají, že jejich práce přispěje k tomu, aby hospoda nebyla zapomenuta a jednoho dne do ní opět vstoupili zákazníci. V této populárně naučné knize budou pro změnu životní příběhy skutečných zákazníků hospody U Zeleného muže, které se jim podařilo během let sesbírat.

Zdroj: Mirror