Předcházet problému s rozmazleností dítě lze, pokud se rodič vyvaruje několika základních chyb

Kdo může za rozmazlené dítě? Podle odborníků vy jako rodiče. Doporučují vám, abyste se vyvarovali těchto chyb. Potom je velká šance, že váš potomek nebude svým chováním štvát vás, ani široké okolí. Nikdy není pozdě na změnu. Stačí k tomu jediné. Vyvarovat se hlavních chyb, která dělá bohužel většina rodičů. Toto jsou ty hlavní.

Nejsou výjimeční

Každý rodič si myslí, že je jejich dítě výjimečné. Klidně si to myslete, ale nepřenášejte to na něho. Nikdo není dokonalý ve všech oblastech. Pokud budete svého potomka vychovávat v tomto stylu, nezvládne jakékoliv selhání. Bude si myslet, že to není jeho chyba, ale chyba okolí. Seznamte ho s faktem, že chyby dělá každý a nikdo není dokonalý. Ani výjimečný. Každý vyniká v něčem jiném, což můžete demonstrovat na řadě příkladů.

Říkejte mu NE

Pokud mu na vše řeknete jenom ANO, je celkem stoprocentní šance, že vychováte rozmazlené dítě. Váš potomek si bude myslet, že může naprosto vše. A takto se nebude chovat jenom s vámi a u vás, ale bude se tak chovat i jinde. Ve škole, v kroužcích, mezi kamarády.

Nevyvíjejte na něho velký tlak

Mnoho rodičů má na své dítě přehnané požadavky. A to je velký problém. Aby je dítě splnilo, rodiče mu následně vyšlapávají cestičku. A v tu chvíli nastane problém. Dítě čeká, že musí splnit vždy vše, co je mu kladeno za úkol a v tu chvíli také očekává, že mu s tím pomůžete. Proto na něho nevyvíjejte velký tlak a nechte ho, ať samo zvládá jenom tolik, kolik je v jeho silách.

Naučte ho odpovědnosti

Rozmazlené dítě často ani neví, co to odpovědnost je. To proto, že když něco provede, vše na sebe vezmou rodiče a vše za něj také vyřeší. Takové dítě následně získá pocit, že si může dělat v podstatě beztrestně dělat co jenom chce. S přibývajícím věkem se to jenom stupňuje.

Dbejte na disciplínu

Snažte se neustoupit. Pokud dítěti dáte nějaký úkol, trvejte na tom, aby ho splnilo. Pokud to uděláte za něho, váš potomek se rychle přizpůsobí. Co nebude chtít dělat prostě neudělá, jelikož ví že to uděláte za něho. A podobné chování začne bohužel aplikovat i v kolektivu.