33letý muž dorazil do nemocnice s velkou bolestí břicha. Když lékaři na rentgenu viděli, co spolkl, museli okamžitě jednat

Fotografie: Depositphotos

Stává se, že z nepozornosti vdechneme nebo spolkneme drobný předmět, který v nejlepším případě samovolně vyjde z těla. Existují ale případy, kdy tomu tak není.

Jako rodiče jsme si zvykli dohlížet na naše malé děti pokaždé, když se v jejich rukou objeví neznámý předmět nebo jakákoliv hračka, kterou si s oblibou dávají do pusy. Předvídáme a jsme obezřetní, aby nedošlo k situaci, jež by vyžadovala naši rychlou reakci nebo v horším případě lékařskou pomoc. Mohlo by dojít ke spolknutí předmětu, který sice většinou projde bez problémů zažívacím traktem, ale stále existuje riziko uvíznutí v krku a následné dušení. Předpokládáme toto chování u malých dětí, ale co když takový předmět spolkne dospělý muž?

Spolknutý předmět může znamenat problém

Mnoho předmětů, které byly spolknuty, projdou zažívacím traktem a mnohdy tyto drobné věci ani nepostřehneme. Problém ovšem může nastat, pokud je spolknutý předmět špičatý, má ostré hrany nebo může obsahovat jedovaté látky. V tomto případě je nutné vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Nejčastěji spolknutými předměty jsou korálky, drobné hračky, kosti, hodinkové baterie, úlomky vlastních zubů a předměty, jež jsme zvyklí přidržovat ústy.

Fotografie: Pixabay

Riziko při spolknutí ostrého předmětu hrozí především z důvodu možného poškození jícnu, kdy předmět může bránit v dýchání. V těchto případech je důležitá okamžitá pomoc zdravotníků rychlé záchranné služby.

Jestliže se do trávicího traktu dostanou předměty ostré, velké nebo obsahující jedovaté látky, je nutné je odstranit co nejrychleji za lékařské pomoci. Ten vyjme předmět endoskopicky nebo operačně.

Fotografie: Depositphotos

Ani dospělí nejsou výjimkou

Mladý 33letý muž se objevil v nemocnici v Kosovu s akutní bolestí břicha. Lékaři provedli potřebná vyšetření a rychle zjistili, jaká je příčina velké bolesti trpícího muže. Spolknul mobilní telefon. Ač se tato situace může zdát nepochopitelná, na rentgenových snímcích se opravdu objevil mobilní telefon uvíznutý v jeho těle. Lékaři byli v šoku a museli naplánovat rychlý zákrok, protože předmět obsahoval baterii plnou toxických látek.

Fotografie: Pixabay

Telefon se rozdělil na tři části, a proto byl proveden komplikovaný zákrok, který umožnil vyjmutí mobilního telefonu z břicha muže. „Celá procedura trvala dvě hodiny a byla použita endoskopická metoda, popsal jeden z mediků nelehkou operaci na Facebooku. Předmět byl v pacientově břiše čtyři dny a po vyjmutí byl stále funkční. Muž lékařům neprozradil důvod svého jednání, ale do budoucna si jistě dá pozor na to, co se rozhodne polknout.

Zdroj: Metro

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]