Několik dní před cévní mozkovou příhodou tělo vysílá jasné signály. Naučte se je včas rozpoznat

Fotografie: Pexels

Cévní mozková příhoda není ničím ojedinělé onemocnění a každoročně postihuje velkou část lidské populace. Je velmi nebezpečná ve chvíli, kdy právě probíhá, ale také může zanechat trvalé následky.

Trvalé následky, které cévní mozková příhoda způsobuje, mohou ovlivnit celý náš život. Je proto dobré všímat si včas příznaků, kterými nám naše tělo dává najevo, že s ním není něco v pořádku.

Cévní mozková příhoda je způsobená přerušením průtoku krve do mozku, což vede ke ztrátě funkčnosti tohoto místa. Existují dva typy onemocnění. Ischemická mrtvice je způsobena obstrukcí krevních cév, za hemoragickou může prasknutí tepen.

Fotografie: Pexels

Jaké nejčastější příznaky na sobě můžeme pozorovat 

K cévní mozkové příhodě dochází náhle, ale existují určité příznaky, které nás na tento problém upozorňují. Mezi nejčastější a nejzřejmější patří poruchy citlivosti a pohybu. Jelikož dochází k přímému ovlivnění mozkových neuronů, můžeme u sebe zaznamenat problém s chůzí.

Neurony totiž nejsou se správným způsobem spojit s našimi svaly a proto nejsou naše končetiny plně funkční. Může u nás docházet k pocitům jako je náhlá svalová slabost nebo necitlivost velkých svalových skupin. 

Fotografie: Pexels

Problémy s pohybem jsou velmi často doprovázeny mravenčením nebo sníženou citlivostí v končetině. Může dojít ale také k ovlivnění svalů v našem obličeji, častým příznakem tedy je ochrnutí části obličeje. Je to jev, který je zcela zřetelný a všimneme si ho okamžitě. V tomto případě není na co čekat a je zapotřebí ihned volat záchrannou službu. Velmi často tento křivý úsměv doprovází porucha řeči.

Ztráta pojmu o čase a prostoru

Mrtvice může také ovlivnit naše vyjadřovací schopnosti, ale nejen tak, že nebudeme schopni mluvit, ale nebudeme schopni dát dohromady srozumitelnou a smysluplnou větu. Začneme tedy náhle blábolit. Náš mozek není schopen správně fungovat a nám samotným ani nepřijde, že říkáme věty, které vlastně nedávají smysl. Často se mrtvice projevuje také náhlou ztrátou zraku a to na jednom nebo dokonce na obou očích najednou. 

Fotografie: Pexels

Cévní mozková příhoda velmi výrazně ovlivňuje náš mozek. Kromě toho, že nebudeme moci dát dohromady větu, která by dávala smysl, může se u nás vyskytnout i problém s orientací v čase. Budeme tedy najednou míchat dohromady věci, které se staly včera s těmi, co se odehrály klidně před 20 lety. Nic nám na tom nebude připadat zvláštní, našemu okolí ale ano.

Může se dostavit také pocit naprosté zmatenosti, dezorientace a nebo úplná ztráta paměti. Všechno z toho jsou jasné signály, že potřebujeme okamžitou lékařskou pomoc.

Zdroj: WebMD