Seminární vs. bakalářská práce: jaké jsou rozdíly a co se od vás očekává?

Fotografie: Pixabay

Na vysoké škole vás čeká hodně psaní, a to bez ohledu na obor, který studujete.

Písemné práce jsou prostředkem, kterým profesoři určují vaši známku a dozvídají se, jestli danému tématu skutečně rozumíte. Psát přitom budete hlavně dvě práce. Jednu během bakalářského studia a druhou na jeho konci. Jak se od sebe obě práce liší a co od vás vyučující očekávají?

Seminární práce

Seminární práce je menšího rozsahu, obvykle do 10 normostran. Dělí se na dvě hlavní části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje analýzu literatury, kterou má student připravenou a prostudovanou k danému tématu. Každá část musí mít kvalitní citace, i když se nejčastěji používají nepřímé citace. Obecně musí mít celá práce obsahovat:

  • titulní stranu,
  • úvod,
  • jádro,
  • závěr.

Seminární práci potřebujete k tomu, abyste získali zápočet. Forma i délka se mohou lišit podle školy. Jak na vypracování seminární práce vám poradí nejen vyučující, ale také specialisté na internetu. Ti vám nejen poradí s psaním, ale také za vás připraví podklady, provedou kontrolu gramatiky a korekturu. Stejně tak vám ale mohou pomoci i se samotným napsáním práce.

Bakalářská práce

Bakalářská práce je naopak delší práce, kterou budete odevzdávat na konci bakalářského studia. Jde o 30 až 60 stran odborného textu. Skládá se z titulní strany, abstraktu ve dvou jazycích, přílohy, zkratek, poděkování vedoucímu práce, úvodu, jádru, závěru, citací a příloh. Je to mnohem složitější a náročnější proces. Navíc musíte svou práci nakonec také obhájit před komisí.

Při psaní musíte používat odbornou terminologii studovaného oboru a citovat seriózní literaturu. Žádné odkazy z internetu. Odborníci vám usnadní vypracování bakalářské práce v každém ohledu. Můžete je využít jen pro sběr informací, ale také napsání jednotlivých kapitol. Cenná bude také korektura, protože gramatické chyby v bakalářské práci nemají co dělat!

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*