Kněz z ničeho nic přerušil svatební obřad. To, co následovalo, nikdo z přítomných v kostele nikdy předtím nezažil

Fotografie: Freepik

Talent můžeme najít kdekoliv. O to překvapivější je, když to absolutně nečekáme od někoho, kdo vede s plnou vážností svatební obřad v kostele.

Svatba je nejdůležitějším rozhodnutím v životě dvou lidí, kteří se milují a rozhodli se prožít spolu celý zbytek života. Svatební den má většinou nádech velkých očekávání s trochou nervozity. Každý by chtěl svůj velký den prožít tak, aby se na něj vzpomínalo mnoho let a byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny blízké, kteří se rozhodli sdílet velké štěstí se snoubenci. Na obřad Leah a Chrise se bude jistě vzpomínat dlouhá léta.

Překvapení pro snoubence

Když se snoubenci z irského Dublinu rozhodli pro svatbu v kostele, přáli si tradiční církevní obřad, při kterém vysloví svůj slib o nekonečné lásce, věrnosti a porozumění. Svatba v kostele má svůj půvab a když máte štěstí, aby s vámi sdíleli ten nejkrásnější den v životě vaši blízcí, bývá velmi dojemný.

Fotografie: Pixabay

Rodiny snoubenců se rozhodli v tento den uspořádat pro budoucí novomanželé a všechny hosty velké překvapení. Doslechli se o úžasném pěveckém talentu, kterým byl kněz Ray Kelly obdařen.

Požádali ho proto, aby při obřadu zazpíval. Nikdo z nich ale netušil, jak silný to bude zážitek a jak dokáže kněz rozeznít svůj hlas celým kostelem.

Fotografie: Unsplash

Nezapomenutelný den pro všechny

Svatební obřad se nesl v tradičním harmonogramu. Snoubenci usedli na připravené židle, hosté do lavic kostela a všichni naslouchali krásným slovům, které vedl kněz Ray. Najednou ale nečekaně vstal a přemístil se k oltáři s mikrofonem. Hned u prvních tónů, které rozezněly celý prostor kostela, všem doslova poklesly brady a nemohli uvěřit, jakým nádherným hlasem kněz zpívá známou píseň Hallelujah Leonarda Cohena.

Zpěv kněze Raye Kellyho překvapil a dojal všechny, kteří mu s úžasem naslouchali. Jeho vysoké tóny vytvářeli kouzelnou atmosféru, na kterou budou všichni dlouze a s radostí vzpomínat a pro snoubence se v tom okamžiku stal jejich nejdůležitější den určitě nezapomenutelným. Když kněz svou píseň dokončil, byl odměněn obrovským nekončícím potleskem. A zaslouženě.

Zdroj: Newsner

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]