Celý kostel se otočil. Ženich udělal něco, co všechny přinutilo zírat. Takové překvapení u svatebního oltáře tu ještě nebylo

ženich
Fotografie: Pixabay

Svatební den často bývá pro zasnoubený pár vždy náročným dnem. Na této svatbě se ženich odhodlal k činu, který naprosto překvapil všechny přítomné hosty.

Svatební obřad je v životě lidí velmi často dnem, na který tito lidé i jejich blízcí vzpomínají celý život. Během tohoto dne se také může odehrát spousta nečekaných a netradičních situací. Tyto situace mohou být způsobené například nervozitou jednotlivých aktérů. Někdy však může být taková situace i naplánována, jako tomu bylo v případě tohoto ženicha.

Kostel byl plný

Zamilovaný pár se rozhodl, že uspořádá svou svatbu v kostele. Jednalo se více méně o klasikou tradiční svatbu, která nebyla nijak extra odlišná od těch ostatních. V jednu chvíli, kdy ženich čekal na nevěstu, však začala být svatba lehce netradiční. Místo toho, aby k oltáři pomalu šla nevěsta, se začalo dít něco velmi podivného.

Ženich odešel od oltáře

Kromě čekání na nevěstu, která se doposud neobjevila, začalo být hostům divné i chování ženicha. Ten jednu chvíli cosi potichu řešil s jedním ze svých blízkých, který s ním čekal u oltáře. Po chvilce si ženich z ničeho nic začal svlékat sako, což nikdo z hostů moc nechápal. Všem v tu danou chvíli muselo vrtat hlavou, proč to ženich dělá. Následně se muž sebral a odešel pryč z místnosti.

Začala hrát hudba

Jakmile ženich opustil místnost, začala hrát hudba. Celý sál v tu chvíli netušil, co se bude dít dále. Po chvilce do sálu nastoupil ženich a pár jeho přátel, aby všem předvedli velice zajímavé a krásné akrobatické představení. Vystoupení bylo plné akrobatických a tanečních kreací. Jeden z mužů dokonce velice věrohodně svými pohyby připomínal robota. Tanečnímu a akrobatickému vystoupení přihlížel celý kostel, někteří si vystoupení dokonce natočili.

Snoubenci byli oddáni

Na závěr vystoupení vyzvedli taneční kolegové ženicha na židli nad svá ramena a za potlesku sálu jej donesli až k oltáři. Za malou chvíli celý sál povstal, jelikož ve dveřích již čekala nevěsta společně se svým tatínkem, který jí vedl k oltáři. Poté, co si oba zamilovaní řekli své ano, tak ruku v ruce společně opustili kostel již jako manželé.

Zdroj: Newly

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]