Tato holčička každý den mávala strojvůdcům vlaku. Až jednou přestala. Co bylo důvodem?

Rodina malé holčičky, která se jmenovala Rio se přestěhovala ze svého domu na předměstí do místa, které přímo sousedilo s železniční tratí. Přestěhování bylo nutné, jelikož rodiče měli poblíž dané lokality práci. I když místo nebylo tak dokonalé jako jejich dům, brzy si zvykli. Nejvíce si ho zamilovala jejich malá dcerka Rio, která mohla díky velkým oknům pozorovat vlaky, které jezdí v těsné blízkosti bytu.

Začala mívat na strojvůdce

Vlaky nejenom pozorovala, ale později začala na jednotlivé strojvůdce i mávat. První dny se nic nedělo, jelikož si malé holčičky nikdo nevšiml. Až nastal den, kdy jeden strojvůdce holčičce zamával. A později to bylo i několik dalších. Za pár týdnů už holčičce mával v podstatě každý strojvůdce, který daným místem projížděl. Ona z toho měla obrovskou radost.

Upozornění na jejich příjezd

Nejenom, že možnost jim zamávat těšilo malou holčičku. Radost z toho, že mohli vykouzlit úsměv na rtech malého dítěte měli i strojvůdci. A tak vždy když se blížili k místu použili píšťalu, kterou upozornili malou holčičku, že by měla běžet k oknu mávat. Ta to také vždy udělala. Oba se vždy vzájemně pozdravili, usmáli se na sebe a jeden druhému vylepšili den. A to touto malou drobností.

Jednoho dne se holčička v okně neobjevila

Během dne bylo slyšet několik vlakových píšťal, ale když se strojvůdci podívali do okna, nikdo v něm nebyl. Pár dní se to opakovalo, až se u okna objevil její otec. Snažil se mužům něco naznačit, ale nebylo to srozumitelné. Proto se rozhodl na okno umístit vzkaz, kterým by jim dal najevo, že je jeho dcerka už zdravit bohužel nemůže a že se u jejich okna již objevovat nemůže. Bohužel vzkaz byl malý a vzdálenost vlaků velká. A tak žádný ze strojvůdců nedokázal rozluštit, co je na něm uvedeno.

Návštěva u dveří

Jednoho dne se u dveří objevila nečekaná návštěva. Otec dívenky šel otevřít a ve dveřích uviděl muže, kterého nikdy předtím neviděl. Podle oblečení však bylo zcela jasné, že se jedná o jednoho ze strojvůdců. Ten se ho ptal, proč už malá Rio nechodí k oknu a nemává jim. Že mají se svými kolegy obavu, zda se jí něco nestalo, nebo zda se neodstěhovala.

Vysvětlení bylo jednoduché

Otec dívenky muži vysvětlil, že se jim snažil vzkazem naznačit, že dívce již začala škola a tak už většinu dne netráví doma, ale musí docházet do školy. Muž mu odpověděl, že vzkaz sice zachytili, ale byl příliš malý na to, aby ho rozluštili. Se svými kolegy se domnívali, že dívka skutečně nastoupila do školy, ale chtěli mít jistotu, že tomu tak opravdu je. Proto se přišel raději zeptat osobně a ujistit že, že nedošlo k jakémukoliv jinému problému.

Mužům i dívce se stýská

Malá Rio svým rodičům již několikrát řekla, že se jí stýská po vlacích a strojvůdcích, kteří používají vlakovou píšťalu a mávají. Strojvůdce, který přišel za rodinou také zmínil, že se jemu i kolegům po malé dívce stýská. Zeptal se proto muže na to, kdy má narozeniny, aby mohli zaslat alespoň malý dárek. Tím chtějí vyjádřit, že tu stále jsou, že na ni nezapomněli a že už se velmi těší na to, až bude mít malý Rio prázdniny a až na ně bude opět čekat u okna.

Otec začal plakat

V tu chvíli muži vyhrkli do očí slzy a pláč nedokázal zastavit. Uvědomil si, že stačí jakákoliv drobnost a druhému člověku je možno udělat velkou radost. Uvědomil si také, jak jsou lidé hodní a jak jsou obětaví a záleží jim na druhých a mají o něho strach i když ho osobně neznají, pouze ho několik týdnů vídají. V tu chvíli vyhrkli slzy i strojvůdci, kterého celá situace dojala. Na první pohled tvrdý chlap zjistil, jak skvělého má malá dívka otce.

Máte také ve svém okolí někoho, na kom vám záleží a přesto ho neznáte osobně, ale každý den ho vídáte? třeba na ulici, v dopravním prostředku, v obchodě, nebo ho vidíte sedět u svého domu či sledovat okolí z okna?

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]