Kreativní tvoření

Postupy na výrobu roušek svépomocí

Asi není potřeba zdůrazňovat a opakovat celou situaci, která se děje po celém světě, nejen v České republice. Důraz je kladen na nošení roušky a případně i jednorázových rukavic, pokud se už musíte vydat na nákup nebo někam, kde by mohlo hrozit onemocnění koronavirem. Jenže právě roušky patří mezi nedostatkové zboží. Roušku by měl nosit především ten, kdo je nemocný. Ale ochraňuje i zdravého, sice ne na 100% nicméně i to se počítá. Čím nižší riziko, tím lépe. V podstatě zde platí: já chráním tebe a ty chráníš mě.  […]