Učitelka trestá žáky dřepy, pokud neudělají domácí úkoly, ti ji u toho natočili. Rodiče se hádají o přípustnosti takového jednání

Fotografie: Depositphotos

Naše babičky pamatují ještě tvrdou výchovu a kázeň ve třídách. Nad čím by se dříve nikdo nepozastavil je dnes široce diskutováno ve veřejném prostoru.

Fyzické tresty jsou již po mnoho let na školách zakázány a tak si učitelé musí najít jiné způsoby, jak udržet kázeň ve třídě. Nedávno se na internetu objevilo video z Bolívie, kde děti musí za trest dělat dřepy. Ačkoliv většinu rodičů by nejspíš takový typ trestu nepohoršil, našli se i diskutující, kteří tyto praktiky považují za týrání.

Deset dřepů jako trest za nesplnění úkolu

Níže ve videu uvidíte školní třídu natočenou jedním ze studentů na telefon. Někteří žáci stojí vedle lavic a plní pokyny paní učitelky. Tito žáci nesplnili domácí úkol, proto je paní učitelka vyzvala, ať si za trest trochu zacvičí. Než začali, řekla jim, aby dali ruce před sebe, aby to byly správné dřepy. „Teď rychle, ruce dopředu a začněte,“ zní rozkaz, který učitelka dala studentům a oni ho rychle poslechli.

Žáci měli při každém dřepu předpažit a říci větu: „Musím si udělat domácí úkoly.“ Celkem udělali deset dřepů. Pak si mohli sednout zpátky do lavic. Mezi ostatními studenty je slyšet pobavené pochechtávání. Žáci sice nevypadají, že by utrpěli velkou újmu, přesto bylo chování učitelky široce diskutováno na sociálních sítích.

Video mohla shlédnout většina obyvatel města

Krátké video totiž jeden ze studentů umístil na Facebookovou stránku Okinawské novinky. Okinawa je město v Bolívii, které bylo založeno japonskou komunitou, proto tento netradiční název. Všichni obyvatelé Okinawy, včetně rodičů dětí, se mohli podívat, čemu jsou žáci ve škole vystaveni. Jestli se student chtěl zveřejněním videa učitelce pomstít, to nevíme.

Fotografie: Freepik

Každopádně se otevřela široká diskuze, kde se objevily různé názory. Zatímco jedni byli pobouřeni a psali komentáře typu: Takovéto tresty se udílely v minulosti. Dnes je to snad už zakázané. Řekl bych, že je to špatně. Jak to mohou stále dělat?“ Jiní však výchovnou metodu hájili: „To není trest, to je cvičení, není na tom nic špatného. Navíc je cvičení zdravé.”

V Thajsku podobný trest přispěl ke smrti žáka

A co vy? Zdá se vám, že to učitelka přehání? Nebo jste ještě generace, která vyrostla i na horších typech trestů a vůbec vás to nepobuřuje? Je vidět, že hranice se stále posouvají a je dobře, že fyzické tresty jsou na školách zakázané. Je otázkou, zda lze tělesné cvičení považovat za fyzický trest a zda je někde přesná definice fyzických trestů.

V nedávné době proběhl Thajskem příběh třináctiletého chlapce, který také zapomněl domácí úkol a učitel mu nařídil 100 dřepů s výskokem. Chlapec ještě té noci zemřel na zástavu srdce a škola se rodičům omluvila. Nutno podotknout, že chlapec měl neodhalenou srdeční vadu, ale 100 dřepů asi jeho srdíčku také moc nepomohlo.

Zdroj: Revistapazes