Vyhození učitelky ze školy má mediální dohru. Stojí za ní část rodičů žáků i veřejnost

Fotografie: Depositphotos

Otázka, kam až může učitel zajít ve vztahu ke svým žákům, je stále velmi aktuální. Ovšem v poslední době se zdá, že jsou učitelé nuceni tolerovat dříve nepřípustné.

Na učitele je v posledních letech vyvíjen čím dál větší tlak, a to jak ze strany státu, tak ze strany rodičů (potažmo žáků). Stát a jím dané osnovy po učitelích vyžadují důsledné a včasné plnění ročních plánů, zatímco rodiče vyžadují individuální přístup a nekonečné pochopení pro momentální rozpoložení jejich potomka. Fakt, že obě věci nejde příliš zkombinovat, nikoho nezajímá. Někdy nicméně dojde tlak ze strany rodičů na školu tak daleko, že jsou na jeho základě učiněna přinejmenším podivuhodná rozhodnutí.

Realita sebrala učitelce veškeré iluze

Když Diane Tirado nastupovala na floridskou školu West Gate K-8 ve městě Port St. Lucie (Florida, Spojené státy americké), ani ve snu by ji nenapadlo, jak smutně její působení na této škole skončí. Diane zde vyučovala dějepis a zejména na vyšším stupni se potýkala se značným nezájmem o přednášenou látku ze strany svých žáků. Ti při hodinách vůbec nedávali pozor a zadané domácí úkoly ignorovali.

Fotografie: Unsplash

Diane to trápilo, avšak předpokládala, že se jedná o projev pubertálního vzdoru, proto se snažila brát celou situaci s nadhledem. Své žáky se snažila naučit co nejvíce a poskytnout jim veškeré informace potřebné pro úspěšné zvládnutí vyučované látky. Ovšem jednoho dne jí už došla trpělivost. Při vyhodnocování zadaného úkolu zjistila, že ho někteří ze studentů vůbec nevypracovali. Diane se proto rozhodla, že je i přesto oznámkuje – tito žáci dostali 0 % čili nedostatečně.

Pravděpodobně si dokážete představit, že toto hodnocení vyvolalo obrovskou odezvu ze strany rodičů. Ti ovšem nepotrestali své ratolesti (za to, že ignorují své povinnosti a nepřipravují se do školy), ale podali na Diane hromadnou stížnost. Zdůrazňovali v ní, že škola West Gate K-8 hodnotí své žáky za neodevzdané projekty a úkoly nejhůře 50 % čili trojkou. Nedostatečná, kterou žáci obdrželi, jim zkazila celkový průměr z daného předmětu.

Výpověď přišla nečekaně a bez oficiálního důvodu

Vedení školy zareagovalo pro ně jediným možným způsobem – s Diane škola okamžitě ukončila pracovní poměr a rodičům dotčených žáků se omluvila. Podle oficiálního stanoviska školy známkovala Diane příliš přísně, což se neslučuje s vizí, kterou škola má. To, jak špatné – byť zasloužené, známky ovlivňují psychiku žáků, je předmětem řady studií. Výstupy zatím naznačují, že psychika současných žáků je daleko křehčí, než byla např. před dvaceti lety – proto by se mělo kupříkladu upustit od známkování, jež by mělo být nahrazeno slovním hodnocením.

Fotografie: Pixabay

Samotní rodiče rozhodnutí školy kvitují a poukazují na fakt, že učitelé neví, čím si žáci doma prochází a zdali to nemá vliv na jejich výkon ve škole. Diane (a celá řada dalších) má nicméně opačný názor. Podle ní je politika školy špatná. Jednoduše není možné, aby žák, který nic neodevzdá a nevypracuje, dostal hodnocení „dobře“. Její stanovisko ostatně podpořila celá řada lidí. Pokud to takto nicméně půjde dál, je jen otázkou, co se se školstvím stane například za dalších deset let.

Zdroj: Newsner

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]