Co prozradí poslední číslice roku vašeho narození? Mnohé překvapí, co se o sobě nového dozvědí

Fotografie: Depositphotos

Existuje mnoho možností, jak díky různým metodám zjistit rysy naší osobnosti. Jednou z nich je i poslední číslice v datumu našeho narození.

Jedná se o jednu z nejjednodušších metod, jak podle data narození zjistit naše osobnostní rysy. Jednoduše si vezmeme datum našeho narození a z něj použijeme poslední číslici v roce. Pro příklad, člověk narozený v roce 1992 bude hledat své osobnostní rysy pod číslem 2. Jedna číslice nám dokáže dokonce odhalit i to, jaký přírodní živel jsme.

Fotografie: Pexels

Prvky kovové, ale i vodní

Pokud datum vašeho narození končí číslem 0 nebo 1, řadíte se mezi kovy. Ty naznačují nejen silnou osobnost, ale také tělesnou zdatnost. Cokoliv si umanete, toho dosáhnete. Žádná překážka pro vás není tak velká, aby se nedala zdolat nebo překonat. Nemáte rádi změny a pro svůj život potřebujete stabilitu a dobré rodinné zázemí.

Fotografie: Pexels

Čísla 2 a 3 patří přírodnímu živlu vodě. Jedinci narození v letech končících tímto číslem mají velkou duši a ke svému životu vyloženě potřebují, aby mohli pomáhat svému okolí. To je něco, co je naplňuje. Díky své povaze jsou také velmi oblíbení v kolektivu a v práci úspěšní. Jedná se o lidi, kteří vždy naslouchají svému instinktu a dělají dobře.

Druhá polovina patří vodě, zemi a dřevu

Roky končící číslem 4 a 5 jsou typické pro dřevo. Lidé, kteří jsou v tomto období narozeni vzbuzují v ostatních velkou míru důvěry. Jsou velmi originální a snadno nad ostatními vynikají. Jedná se o nesobecké lidi, kteří jsou velmi oblíbení díky své milé povaze. Pro ohnivé jedince je konečné číslo narození 6 a 7. Jejich vášní je nejen dobrodružství, ale také cestování.

Fotografie: Pexels

Typická je pro ně ale také vznětlivost a netrpělivost. To jim do života přinese mnohdy nemalé trápení. Pro čísla 8 a 9 je odpovídajícím živlem země. Lidi v tomto období narozeni jsou nejen důvěryhodní, ale také velmi citliví a pozorní.

Jejich problémem ale je nedostatečný smysl pro humor, například vtipy si proto berou vždy příliš osobně a často se uráží. Jejich vášní je pořádek a disciplína.

Zdroj: BoldSky

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]