Nad každým z nás bdí anděl strážný. Jejich vlastnosti jsou podobné těm lidským

Fotografie: Pixabay

Znají nás dobře, protože nás vždy vidí takové, jací doopravdy jsme. Nejen naši fyzickou schránku, ale i to, co ukrýváme ve svém nitru.

Strážní andělé nám byli přiděleni ještě před narozením. Na rozdíl od andělů pomocníků a archandělů se andělé strážní starají pouze o nás. Měli by být vnímáni jako soukromí detektivové, kteří mají jediný úkol, a tím je chránit nás. Andělé strážní jsou jako starostlivá matka, jež se vždy stará o své dítě a dělá vše pro to, aby bylo v bezpečí a chráněné. Poskytují útěchu, moudré rady, příležitosti a přivádějí do našich životů ty správné lidi.

Nejsou spojeni s žádným náboženstvím

Křesťané nejsou jediní, kteří uctívají strážné anděly. Má je každý, bez ohledu na náboženství: muslimové, židé, hinduisté, pohané i buddhisté. Každý duchovní člověk má svého anděla strážného, i když nepatří k žádnému konkrétnímu náboženství. A to dává smysl, protože, jak už bylo řečeno, andělé jsou s námi spojeni ještě před naším narozením. Andělé strážní nemají oblíbenou duchovní tradici. Ateisté mají také svého strážce. Andělé strážní respektují lidskou víru, pokud tato víra člověku neškodí.

Mají duši a srdce

Někteří lidé si myslí, že andělé jsou jiní než obyčejní lidé a že mezi nimi není nic společného. Andělé jsou však velmi citlivé a emocionální bytosti, což dává určitý smysl, protože jejich úkolem je projevovat lidem soucit a milosrdenství. Andělé jsou navíc velmi citliví na lidské emoce. Když nás něco bolí, andělé také cítí bolest. Jsou však zároveň odborníky na emoce, takže si na sebe neberou víc, než jsou schopni zvládnout.

Fotografie: Freepik

Snaží se, když je požádáme o pomoc

Andělé se vždy snaží, aby naše cesta životem byla zajímavější, zábavnější a dynamičtější. Takže i ti z nás, kteří se večer nemodlí a nepřijímají pomoc od jiných lidí, stále pociťují zásah andělů do svého života. Andělé vždy respektují naše rozhodnutí, pokud neškodí nám ani ostatním. Jestliže je žádáme o pomoc, snaží se nám pomoci i nad rámec svých možností.

My si je nevybíráme, oni si vybírají nás

Jedním z hlavních důvodů, proč jsou andělé strážní tak věrní lidem, je to, že si je nevybíráme my, ale oni nás. Rozhodli se být tu pro nás a vést nás na cestě životem, přičemž učinili posvátný slib, jehož svědky jsou nebe a Duch. Andělé strážní sice cítí povinnost starat se o své svěřence, ale jejich oddanost je založena na opravdové a čisté lásce. Jejich schopnost milovat lidi je úžasná. Záměrně se rozhodli dát nám svou lásku, protože si váží naší duše.

Nikdo jiný nás nezná lépe než náš anděl strážný

Jsou s námi od doby, kdy jsme se ještě nenarodili, kdy jsme byli jen malou dušičkou vznášející se na obloze. Proto nás tak dobře znají. Viděli nás „skutečné“, nejen naši kulturu, naši fyzickou schránku a dobu, v níž nyní žijeme. Protože andělé strážní mají úzký vztah s Duchem, vědí, jaké životní zkušenosti, vztahy a osudy pro nás Vyšší moc na Zemi připravila. Vidí nás „skrz naskrz“.

Fotografie: Pexels

Procházejí s námi životem v dobrých i zlých časech

Andělé nás nenechávají na holičkách. Doprovází nás všude. Pokud se ocitneme v nějaké těžké situaci (například na lavici obžalovaných, na nemocničním lůžku, ve vězení nebo v zoufalství), náš opatrovník nám bude oporou a bude nás plně milovat. Když se takové věci stanou, jsou nám blíž, než si myslíme. Neodsuzují nás, ale každou naši chybu považují za omyl. Vědí, že chybovat je lidské. Když děláme hrozné věci nebo nejsme tou nejlepší verzí sebe sama, nemusíme dlouho čekat na jejich odpuštění.

Máme několik strážných andělů najednou

V různých kulturách a tradicích jsou andělé strážní popisováni jako bytosti s jediným posláním. Všichni však máme několik strážných andělů, ne jen jednoho. Jejich počet přímo závisí na charakteristice našeho života a úkolech naší duše. Jeden člověk může mít často 3 nebo 4 anděly strážné. Mohou mít dokonce osobnost, stejně jako obyčejní lidé. Velmi rádi by s námi navázali úzký vztah. Měli bychom věnovat čas tomu, abychom poznali své anděly strážné. Komunikace s anděly pak bude probíhat přirozeně.

Zdroj: Coraevans

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]