Nostradamovy předpovědi pro rok 2023: Hladomor, anomálie počasí, nový papež a vražda Vladimíra Putina

Fotografie: LSH 22010 / Creative Commons / Attribution 2.0

Na světě snad neexistuje nikdo, kdo by neznal jméno Nostradamus. Jeho předpovědi se již mockrát ukázaly jako pravdivé. I pro tento rok si francouzský jasnovidec připravil několik proroctví.

Říká se, že předpověděl Velkou francouzskou revoluci a Napoleonovy úspěchy, Hitlerovu vládu a druhou světovou válku, zkázu sovětského impéria, a dokonce i útok na Světové obchodní centrum. Michel de Nostredame, zvaný Nostradamus, lékař, matematik, bylinkář a okultista, byl v očích některých lidí velkým jasnovidcem, jiní v něm viděli jen šarlatána. Jaké předpovědi jsou připisovány pro rok 2023?

Výklad Nostradamových předpovědí

Jeho vize jsou velmi matoucí. Částečně proto, že francouzský okultista 16. století s židovskými kořeny se obával obvinění z kacířství více než konce světa, který ale také předpověděl. To se ukázalo jako recept na úspěch, i když až po několika stoletích. Dnes je mu připisováno předpovídání většiny mezníků historických událostí, ačkoli vágnost jeho proroctví znamená, že mohou být interpretovány mnoha různými způsoby.

Lidstvo čeká velký hladomor

Pokud se naplní Nostradamovy předpovědi, měli byste se připravit na těžké časy. Jasnovidec předpověděl do dějin lidstva řadu tragických událostí, které byly a přijdou v letech 2022 a 2023. Zdrojem všech dramat budou podle něj ozbrojené konflikty, jež se začnou šířit po celém světě, což povede k velkému hladomoru.

Nový papež a anomálie počasí

Další Nostradamovo vidění se týká Svatého stolce. V roce 2023 má být papež František nahrazen jiným duchovním, který ovšem způsobí obrovský skandál. Francouzský astrolog ve svých předpovědích také upozornil na anomálie počasí, jež se na Zemi vyskytují stále častěji a mohou být spojeny s globálním oteplováním.

Fotografie: Pixabay

Blíží se Putinův pád?

Ve svých textech jasnovidec také psal o rostoucí sociální nespokojenosti, která v mnoha zemích může vést k občanské válce. „Dříve nebo později uvidíte velké změny, strašlivé hrůzy a pomstu. Polnice se třese velkým nesouladem, dohoda je porušena. Tvář bude pozvednuta k nebi, ze rtů poteče krev, tvář pomazaná mlékem a med leží na zemi,“ prorokoval Francouz.

Vykladači těchto slov tvrdí, že Nostradamus mohl mít na mysli Spojené státy. V důsledku chudoby a politické nestability tam vypukne občanská válka. Může také dojít ke kolapsu Číny nebo Ruska. Joe Biden může onemocnět záhadnou nemocí a Vladimir Putin může být zrazen a zavražděn, předpovídají analytici slov francouzského vizionáře.

Zdroj: Mirror