Stát nabízí skrz příspěvky vysoké částky. Tisíce korun má na dosah ruky téměř každý Čech

Fotografie: Depositphotos

Pokud se nezajímáte o státní peněžité příspěvky, možná vám měsíčně utíká spousta peněz, na které byste mohli mít nárok. Podívejte se na přehled dávek vyplácených státem.

Stát poskytuje různé peněžité příspěvky, o které může žádat téměř každý. Vždy se však vyhodnocuje finanční situace domácnosti či jednotlivce, někdy i jeho zdravotní stav. Spousta lidí si však nechává tyto peníze navíc utéct mezi prsty, protože se příliš nezajímá, zdali jim daný nárok vzniká či nikoli. Mnoho občanů se také obává administrativní části vyřízení žádosti, ale věřte, že to není nic složitého. Pracovníci daného úřadu vás celým procesem ochotně provedou.

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora spadá pod Úřad práce ČR a řídí se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Účelem systému státní sociální podpory je vyplácení následujících příspěvků, které mohou být buď jednorázové, nebo poskytovány pravidelně po určité období. Mohou výrazně zlepšit kvalitu vašeho života. Již jsme na SvětěKreativity psali o ženě z Německa, která by bez pomoci státu nepřežila. Konkrétně se jedná o:

 • Přídavek na dítě
 • Rodičovský příspěvek
 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Pohřebné

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě se vyplácí pravidelně, je poskytován dlouhodobě rodinám s dětmi, jejichž příjem dosahuje maximálně 3,4násobku životního minima. V tomto případě se přihlíží nejen na finanční situaci rodiny, ale také na věk dítěte, potažmo dětí, proto se peněžitá pomoc vyplácí ve 3 výších a ve 2 výměrách (základní a zvýšené). V tomto případě se také posuzuje, zdali jedna z posuzovaných osob má příjem ze SVČ nebo jiných dávek.

 • Dítě do 6 let věku, výše příspěvku je 830 Kč.
 • Dítě od 6 do 15 let věku dítěte, výše příspěvku je 970 Kč.
 • Dítě od 15 do 26 let věku dítěte, příspěvek je ve výši 1 080 Kč.

Pojišťovny varují před nekalými praktikami lékařů. Nezákonné poplatky zbytečně platí miliony Čechů

Rodičovský příspěvek

Jste-li rodičem, který po celý kalendářní měsíc pečuje o dítě do 3 let, máte nárok na čerpání celkové částky 350 000 korun. V případě, že v domácnosti jsou děti 2 a více narozených současně, celková částka činí 525 000 korun, jak uvádí web MPSV. Spousta lidí tento příspěvek uvádí jako mateřskou, ale to je omyl. Rodičovský příspěvek se vyplácí až po případném vyčerpání peněžité pomoci v mateřství (vznikl-li na ni nárok), kterou vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení.

Příspěvek na bydlení

Jak už název napovídá, stát přispívá na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Žadatel musí v obydlí prokazatelně bydlet a doložit, že náklady na bydlení jsou vyšší než příjem domácnosti vynásoben koeficientem 0,30. Zároveň výše příjmu vynásobená koeficientem 0,30 nesmí přesáhnut normativní náklady na bydlení určené zákonem. Máte-li nárok na příspěvek na bydlení, bude vám vyplácen pravidelně každý měsíc, jak je uvedeno na webu Úřadu práce.

Porodné

Na jednorázový příspěvek mají nárok rodiny s nízkými příjmy. Jeho účelem je pokrýt náklady související s narozením dítěte a posuzují se příjmy všech členů domácnosti. Příjem v kalendářním čtvrtletí předcházejícím datu porodu však musel být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Maximálně můžete dostat 13 000 korun.

státní příspěvek pro matky
Fotografie: Freepik

Pohřebné

Na pohřebné 5 000 korun má nárok osoba, jež musela zařídit pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Je však nutné, aby zesnulý měl v době úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Mimořádná okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je také v režii Úřadu práce ČR, ale nevyplácí ji systém státní sociální podpory, ale oddělení hmotné nouze. Jak už název napovídá, jedná se o příspěvek, jehož účelem je poskytnout pomoc v nepříznivé situaci, v níž se žadatel ocitl zcela mimořádně. Je nenárokový a jednorázový. Může se jednat o:

 • Mimořádný výdaj
 • Mimořádnou událost
 • Pořízení nebo opravu předmětu dlouhodobé spotřeby
 • Hrozbu vážné újmy na zdraví
 • Vzdělání nebo zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]