Test barvosleposti prověří váš zrak během několika vteřin. Zjistěte, jak na tom ve skutečnosti jste

Fotografie: Depositphotos

V dnešní době je kolem nás spousta gadgetů. Do počítačů a mobilních telefonů zíráme každý den a to samozřejmě ovlivňuje náš zrak.

Kolik lidí cítí na konci dne bolest očí nebo má rozmazané vidění a suché oči? Všechny tyto příznaky mohou ukazovat na oční problémy. Existuje celá řada zrakových vad: nejčastějšími problémy jsou barvoslepost, krátkozrakost a dalekozrakost a astigmatismus. Někdy člověk ani neví, že tyto problémy má – jen si myslí, že tak vidí všichni. Vzdalte se od monitoru asi 75 cm a zjistěte, jak dobře vidíte!

Ishiharův test barvosleposti

Pomocí Ishiharova testu (testu daltonismu) zjistíte, zda trpíte tzv. barvoslepostí, do jaké míry je vaše vada protanopií nebo deuteranopií, nebo třeba jen nedostatečným rozlišováním červených a zelených odstínů. Díky tomu budete mít kromě diagnózy možnost vidět, jak jednotlivé Ishiharovy tabulky vidí lidé s různými zrakovými vadami, a pokud nějakou vadu máte, umožní vám vidět, co se na tabulkách nachází.

Kompletní Ishiharův test se skládá z 38 polí. Každé pole se skládá z kruhu tvořeného různě velkými kruhovými skvrnami, které se mírně liší barvou. Výběr barev na každé soustavě je jiný, což umožňuje diagnostikovat různé poruchy barevného vidění. Test je určen k odhalení dvou nejčastějších typů barvosleposti.

  • Protanopie je porucha zraku, která spočívá v nerozpoznání červené barvy nebo její záměně se zelenou
  • Deuteranopie, což je barvoslepost, která spočívá v nerozpoznání zelené barvy nebo její záměně s červenou.
Fotografie: Piqsels

Nejčastější barvoslepost je posun mezi červenou a zelenou barvou způsobený nedostatkem ve vnímání jedné nebo obou těchto barev. Všichni máme v různé míře změněné vnímání těchto barev. Mírná protanopie se nazývá „protanomálie“ a deuteranopie „deuteranomálie“. Tento test je určen k diagnostice pouze těch nejextrémnějších případů, ale může vám napovědět o jemných anomáliích. Pojďte to vyzkoušet!

Co vidíte na těchto obrázcích?

Fotografie: Depositphotos

Ano, správně, jsou to motýli! Pokud jste tyto obrázky poznali, jste patrně na dobré cestě! Červeno-zelená barvoslepost je nejčastějším typem barevné vady. Mimochodem, postihuje mnohem častěji muže než ženy. Dále vám nabízíme baterii z Ishihariho testu barvosleposti. Podívejte se, zda rozpoznáte, jaká čísla jsou ukryta v kruzích.

1. Co se skrývá ve všech těchto bodech?

Fotografie: Depositphotos

Když se pořádně podíváte, vidíte čísla 7 a 16? Pak to vypadá, že váš zrak je v pořádku a netrpíte barvoslepostí. Tento test vytvořil japonský oftalmolog Shinobu Ishihara a ve skutečnosti se používá již od roku 1917. Pojďme ale dál

2. Co tato další čísla?

Fotografie: Depositphotos

Když uvidíte správně, poznáte v obrázcích číslo 13 a 8! Lidé s červenou barvoslepostí by viděli namísto 13 číslo 1 a se zelenou barvoslepostí číslo 3 a obě skupiny by také viděli číslo 3 místo 8!

3. Pojďme to trochu ztížit

Fotografie: Depositphotos

Našli jste v kruzích čísla 12 a 9? Lidé s červeno-zelenou barvoslepostí vidí číslo 17 a 0. Jak to tedy s vámi je?

4. Zdá se vím to jednoduché?

Fotografie: Depositphotos

Vidíte něco? My jsme s tímto obrázkem měli poměrně problém. Zkuste to ještě jednou! Stále nic? Možná už víte a je to správně! Přesto lidé s červeno-zelenou barvoslepostí vidí 45!

Jak jste si vedli?

Dokázali jste rozpoznat všechna čísla ukrytá v bodových obrázcích nebo jste neviděli vůbec nic? Kompletní Ishiharovy barevné testy obsahují 38 obrazců. Testované osoby se obvykle dívají na Ishiharovy obrazce za běžného pokojového osvětlení a s dioptrickými brýlemi na očích. Protože Ishiharův test vyžaduje, aby testovaná osoba rozeznala a určila čísla, může být test méně spolehlivý, když je barvocit testován u velmi malých dětí.

Zdroj: VeryWellHealth