Znaky, které svědčí o tom, že patříte mezi velmi inteligentní osoby. Poznáte je okamžitě

Fotografie: Getty Images

Některé charakteristiky chování se nedají naučit. Máme je zkrátka vrozené a přímo souvisí s naší inteligencí. Zjistěte, které to jsou, popsal je doktor Timothy J. Legg.

Myslíte si, že také patříte mezi inteligentní osobnosti? Ověřte si to. Analyzujte své každodenní chování a zjistěte, zda váš profil opravdu odpovídá tomu, co dělají skutečně inteligentní lidé. Snadno tak zjistíte, v jakém ohledu se ještě můžete zlepšit nebo v jaké oblasti naopak máte dostatečné rezervy. Můžete si tak velmi výrazně zlepšit každý svůj den, takže to rozhodně stojí za trochu té námahy.

Jsou připravení na změny

„Vždycky jsme dělali, jako vždycky.“ – Také tohle okřídlené rčení znáte? Inteligentní lidé si s ním zcela jednoznačně nevystačí. Naopak. Tento konzervatismus rozhodně neodráží naše předpoklady fungování v moderní společnosti. Inteligentní lidé jsou tedy stále připraveni na neustálé změny, a berou to dokonce jako svoji povinnost. Nečekaná změna v pracovním nebo osobním životě pro ně nepředstavuje překážku, ale spíše výzvu.

Fotografie: Pixabay

Umí se poučit ze svých chyb

Jakýkoliv přešlap rozhodně neberou jako tragédii, nýbrž spíše jako osobní zkušenost. Koneckonců, něco podobného říkal i legendární samuraj Musaši Mijamoto v 17. století. Nikdy nelituj toho, že ses zúčastnil nějaké cesty. Tak znělo jeho heslo a on vysoce inteligentním člověkem (a také zručným šermířem) jednoznačně byl. A podobnou zásadu lze praktikovat i dnes. Takže pokud se vám něco nepovede, poučte se z toho. Vyplatí se to.

Nevyhýbají se svým povinnostem

Když je třeba něco udělat, udělají to. Složité úkoly si nenechávají nakonec, ale vrhnou se na ně okamžitě. Nemusí na ně totiž poté myslet. A také nikdy neříkají, že něco zkusí. Své okolí od začátku utvrzují v tom, že daný úkol zvládnou za všech okolností. To jim v očích jejich šéfů i spolupracovníků obvykle vynese značný obdiv a velmi vysoké mínění. Což jsou základy, na kterých lze bez potíží stavět.

Fotografie: Pixabay

Nikdy neslibují, co nemohou splnit

To je další vlastnost těchto lidí. Vždy dodržují termíny, ba dokonce je leckdy plní i v předstihu. A za všech okolností se vyhýbají frázím jako „Za minutu mám hotovo.“ Nevnímají to jen jako všeobecnou frázi, ale jako skutečný časový závazek. Ovšem i když by danou práci za 60 vteřin opravdu stihli, stejně o tom nemluví. Je to přece jen banalita, tak proč se o ní vůbec zmiňovat? Není třeba si zaplňovat život nedůležitostmi.

Nikdy neříkají, že něco nemůžou

„Já to udělat nemůžu, protože…“ Kolikrát jsme už tuto větu vyslovili nahlas, a to zejména tehdy, kdy na nás měly padnout nějaké nepříjemné povinnosti. Lidé s vysokou inteligencí však tato slova nepoužívají. Moc dobře totiž ví, že než si připustíme, že něco nedokážeme, měli bychom to alespoň zkusit. A pokud se opravdu ukáže, že daná věc není možná, začnou hledat alternativní řešení. Vždy a za všech okolností.

Fotografie: Pixabay

Neříkají, že něco není fér

Když se porovnáváme s okolím, máme tendenci potlačovat své nedostatky. Ve světle srovnání totiž nevypadají zdaleka tak hrozně. Ovšem stěžovat si na to, že něco není jednoduše fér, a omlouvat tak svůj neúspěch, není známkou chytrého člověka. Naopak. Vždy je nutné hledat logické argumenty. A právě ty můžeme následně použít v diskusi, v nichž se o možných změnách zmíníme. Jen samotné stěžování totiž ještě nikomu den nevylepšilo.

Spoléhají se sami na sebe

I když je velmi dobré být obklopen přáteli, když přijde na nejhorší, obvykle jsme to právě my sami, kdo se musí s nenadálou krizí utkat takříkajíc v první linii. Přátelé jsou rozhodně skvělí, ovšem inteligentní lidé se nebojí být sami. A dokážou převzít zodpovědnost i za své okolí. Když totiž řeknou, že něco „není jejich vina“, budou muset určit jiného odpovědného viníka. A to jejich postavení v týmu ani v kolektivu přátel rozhodně nezlepší.

Fotografie: Pixabay

Nikdy se nezříkají zodpovědnosti

Skutečně inteligentní lidé nikdy neříkají, že tohle není jejich starost. Aktivně se zajímají o to, co se děje v jejich okolí, a pomáhají tak rodinu, firmu nebo třeba kolektiv svých přátel aktivně posouvat vpřed. Velmi dobře vědí, že nakonec z toho budou těžit také oni sami. A navíc si uvědomují, že právě toto tvrzení způsobuje, že budou svým okolím vnímáni jako lidé, kteří se budou za všech okolností snažit dělat jen naprosté minimum.

Netvrdí, že je něco hloupé

O nápadech svého okolí si můžeme myslet ledacos, ovšem známkou vysoké inteligence je schopnost jisté tolerance. Je velmi snadné nějakou věc okamžitě dehonestovat a pomyslně zašlapat. Inteligentní lidé si však uvědomují, že ono slovíčko „hloupý“ působí na okolí jako magnet. A velmi brzy se otočí proti svému nositeli. Chytí se ho doslova jako neodbytná samolepka. A to je něco, čemu je třeba se za všech okolností vyhnout.

Fotografie: Pixabay

Velmi málo se zlobí

Nikdy kupříkladu neříkají, že nesnáší svou práci. Protože tohle nikdo opravdu slyšet neche, a to zejména v profesním kolektivu. Zamyslete se nad tím. Opravdu je vám příjemné poslouchat, jak si ostatní stěžují? Nebo byste raději co nejrychleji přešli na jiné téma? Navíc lidé, kteří si pravidelně stěžují, jsou svým okolím vnímáni jako negativní a v konečném důsledku snižují morálku skupiny. A to chytří lidé dobře ví.

Zdroj: Healthline