Zvíře, které vás na obrázku zaujme jako první, odhaluje vaši skutečnou osobnost

Fotografie: CanvaPhotos

Každý z nás má své druhé já v říši zvířat. Vlastnosti, které nás spojují s určitými zvířaty, můžete určit pohledem na úvodní obrázek.

Všichni jsme bytostně spjati s matkou přírodou a veškerým bohatstvím, které nám nabízí. Ať se ji v sobě můžeme snažit potlačit sebevíc, vždy vyjde na povrch naše přirozenost. Máme toho spoustu společného nejen s okolní přírodou, ale především se zvířaty, s nimiž vzájemně obýváme tuto planetu. Každý máme alespoň jedno zvíře, jehož vlastnosti jsou spojené s naší osobností. Zjistěte, jaké je to vaše. Podívejte se na úvodní obrázek. Co vidíte?

Vaším zvířetem je holubice

Holubice je symbolem míru, jednoty a naděje. Pokud jste ji viděli jako první, znamená to, že je vaše duše čistá a nezkažená. Vyhýbáte se konfliktům a vše se snažíte řešit mírumilovnou cestou, kompromisem, dohodou.

Fotografie: CanvaPhotos

Kromě toho nejste nijak materialističtí, vaše duše je sdílná a nejraději byste se pro druhé lidi rozdali. Jste ale zároveň bojovníkem, který vždy jedná s čistými úmysly a spravedlivým způsobem. Vaši blízcí přátelé i rodina se k vám mohou schovat pod křídla, najdou u vás klid, pohodu a bezpečí.

Fotografie: CanvaPhotos

Nejdříve jste viděli motýla

Motýli představují krásu a radost. Jen si vzpomeňte, kolika barvami mohou motýli hýřit, je to pastva pro oči, skutečné potěšení. Rádi si užíváte krásu, uvědomujete si, že život je příliš krátký, proto je vaším heslem „žiješ jen jednou“. Snažíte se ze života vytěžit naprosté maximum, dokud je možnost. Každý den žijete, jako kdyby byl poslední, bez starostí a výčitek.

Fotografie: CanvaPhotos

Sokol se zobrazil ve vašich očích jako první

Tento pták znamená svobodu. Proto jste také milovníkem dobrodružství, přímo jej vyhledáváte. Nemáte absolutně žádné problémy se sebevědomím, žijete si svůj život tak, jak chcete vy, ne, jak chtějí ostatní. Neznáte význam slova stres.

Jste jasný pejskař

Je pes první zvíře, které jste na obrázku zahlédli? Asi víte, co to může znamenat. Jste symbolem věrnosti a loajálnosti. Umíte být skutečným přítelem, svou lásku nabízíte bezpodmínečně. Největší radost vám dělá radost ostatních, jste velice štědří a ve vaší společnosti lidé snadno zapomínají na vlastní problémy.

Fotografie: CanvaPhotos

Druzí se na vás obrací se svými starostmi a vy jste tady vždy pro ně. V nouzi neodmítnete nikoho. I když vám tato osobnostní vlastnost může někdy ublížit, nemůžete si pomoct. Jste zkrátka takoví.

Fotografie: CanvaPhotos

První zvíře byl vlk

Vlk zobrazuje vaši tajnůstkářskou povahu. Je symbolem soukromí a tajemství. Proto se neradi seznamujete s novými lidmi. Chráníte si svůj osobní prostor. Podobně jako vlci ve smečkách, máte i vy svůj malý okruh blízkých přátel, kteří jsou jedinými lidmi, mezi kterými se cítíte pohodlně a bezpečně.

Fotografie: CanvaPhotos

Pozor na kudlanku nábožnou

Jste rádi sami se sebou, umíte si užívat svůj vlastní čas. Nedostatek sociální interakce však nutně neznamená, že se ve společnosti nedokážete chovat. Ve skutečnosti jste chytřejší než průměrný člověk a máte moc snadno manipulovat s lidmi kolem sebe.

Fotografie: CanvaPhotos

Vaši pozornost upoutal kůň

Koně jsou majestátní, svobodná a velmi moudrá zvířata. To poukazuje na to, že jste svobodní duchem, rádi si děláte, co chcete, ale zároveň umíte pomáhat lidem, kteří to potřebují, bez ohledu na to, kým jsou. Máte krásnou duši, která chce zlepšovat svět kolem sebe.

Fotografie: CanvaPhotos

Vaším zvířetem je slepice

Slepice značí, že se váš život točí především kolem domu, domácích prací, zvelebování, atd. Máte tendenci nechávat se ochočovat. Milujete rutinu. Velice špatně snášíte, když jste nuceni vystoupit ze své komfortní zóny.

Zdroj: VeryWellMind

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]