Krevní skupina ovlivňuje také naše rysy a celkové chování

Krevní skupina je pro mnohé důležitá jenom ve chvíli, kdy chtějí darovat, nebo naopak potřebují přijímat krev. Jinak ji řeší jenom málokdo. To se ale ukazuje jako celkem velká chyba, jelikož krevní skupiny mohou mít na člověka větší vliv, než si myslí. Rozdíly mezi A, B, AB a také 0 jsou větší, než si připouštíme.

Negativní faktor

Krevní skupiny jsou sice čtyři, ale ještě se dělí na pozitivní a negativní. My se aktuálně zaměříme právě na negativní faktory, jelikož o těch se dá říci, že jsou určitým způsobem jiné. Podle některých studií i proto, že DNA takových lidí je lehce jiná, než u ostatních. Věřící v souvislosti s tímto zjištěním dokonce uvádějí, že je DNA podobná padlým andělům, známým z Bible.

Negativních je málo

Většina populace má takzvaný Rh faktor označovaný znaménkem +. Je tedy pozitivní. Jsou však i jedinci, kteří ho mají záporný, označovaný znaménkem -. Je to dáno tím, že ve své krvi nemají proteiny na povrchu svých buněk a tím dochází právě k jejich zařazení do této skupiny. Nutno však říci, že tento fakt nemusí být jediným, když se podíváme na to, jak se tito lidé liší.

Odlišují se od jiných lidí

Zapomeneme teď na zmíněnou Bibli, kde je podle některých věřících o těchto lidech skutečně psáno. Jako o potomcích Nephilimů, tedy lidí kteří jsou ve své podstatě vlastní a také lepší rasou, s jinými vlastnostmi než ostatní.

My se na rozdíl podíváme spíše z vědeckého hlediska, kde je možné na základně různých dat pozorovat třeba to, že lidí s negativním faktorem mají často vyšší průměrnou inteligenci, než ostatní. Také se u nich projevuje větší rozvinutost smyslů.

Též může docházet k tomu, že lidé, jejichž krevní skupina je spojena s negativním faktorem, mohou mít i lehce nižší tělesnou teplotu, stejně jako mohou mít i vyšší krevní tlak. Též se u nich mohou objevovat rozdílné vlastnosti související s psychikou, nebo intuicí. Podle některých zdrojů mohou být také více citliví na světlo.

Jsou tu i geografické rozdíly

Zajímavým faktem je také to, že negativní faktor může mít v populaci jiné geografické zastoupení. Pokud se podíváme na to, kde je negativní krevní skupina zastoupena nejvíce, tak je to třeba oblast Španělska, nebo oblast Francie. Ve zbytku Evropy se podíl těchto lidí může držet spíše na čtyřiceti procentech.

Fotografie: Freepik