Vědci objasnili, co se děje s lidským tělem a co člověk cítí těsně před tím, než zemře

Fotografie: Depositphotos

Lidské tělo je velmi složité a jeho fungování je stále prozkoumáváno. Otázku, co se děje s tělem před smrtí, stále řeší mnoho vědců

Mnoho vědeckých výzkumů se zaobírá otázkou, co se děje s lidským tělem i myslí, když se blíží smrt. Toto téma je ale velkou záhadou a ještě asi dlouho bude. Vědci zkoumaly reakce těla v určitých situacích, například při sledování hororového filmu, aby zjistili, jak lidské tělo funguje a co dělá při strachu nebo když cítí bolest.

Pocity, jako při sledování hororu

Skupina amerických vědců chtěla prozkoumat stinnou oblast mozku a dospěla k závěru, že pocity těsně před smrtí jsou podobné těm, jaké zažíváte při sledování hororového filmu. Konkrétně uvedli příklad scén, ve kterých je oběť pronásledována vrahem. Vědci tvrdí, že se diváci mohou ztotožnit s obětí. Podle výzkumu se strach ze smrti aktivuje stejným způsobem a adrenalin stoupá, jinými slovy pocity a reakce diváka se neliší od pocitu oběti v hororovém filmu.

Fotografie: Pexels

Co se děje s tělem, když se bojíte

Strach je kognitivní a smyslová reakce, která vás upozorní na to, že jste v nebezpečí, a připravuje vás na reakci. Když člověk cítí nebezpečí, jsou tyto smyslové informace odeslány do thalamu, který funguje jako mapa. Informace jsou pak přenášeny do jiných oblastí mozku, které řídí chování v případě strachu, a dále také do oblasti mozku, jež se podílí na bolesti a obranném chování. Následně se spustí reakce, například boj nebo útěk. Tento proces stimuluje produkci adrenalinu a glukózy pro zvýšení energie.

Jak váš mozek vnímá křik

Pokud tělo nemá dostatek síly čelit situaci, začnete křičet. Křik je zpracován ve stejné oblasti mozku, která je zodpovědná za řeč. Když slyšíte někoho křičet, zvuk jde přímo do amygdaly. Podle výzkumu jsou výkřiky instinktivní reakcí a vyvolávají stejnou reakci u lidí, kteří je slyší. Ovšem když se vrahovi podaří chytit svou oběť a mučí ji, ta cítí bolest.

Fotografie: Pexels

Jaký je mechanismus bolesti

Podle amerických vědců v případě zranění reagují speciální neurony, známé jako nociceptory. Ty vyšlou signály do mozku přes míchu a ta dá signál thalamu, jenž rozpozná bolest. Mozek následně vyšle reakci do těla, které reaguje podle závažnosti zranění. Po úrazu může oběť upadnout i do stavu klinické smrti.

Klinická smrt a mozek

Tělo podlehne zranění jeho srdce a dýchání se zastaví, ale jeho mozek stále funguje, protože neutrpěl vážné poškození. Výzkum ukázal, že mozek vstupuje do stavu neutrální aktivity, která může být spojená se stavem vědomí, což může vysvětlit zážitky z blízké smrti. Studie tuto hypotézu podpořily, ale vědci zatím nevědí, proč mozek takto reaguje.

Fotografie: Pexels

Biologická smrt je konečná fáze

Mozek oběti přestane fungovat, tento stav se nazývá biologickou smrtí, která je považována za konečnou fázi. Nemůžeme tedy vědět, co se děje dál, protože lidé, kteří zemřou, se už bohužel nevrátí. Pokud umře mozek, není cesty zpět, protože ten řídí všechny funkce těla, a tudíž není tělo schopné fungovat.

Zdroj: University of Michigan / Frankel Cardiovascular Center