Vyděšený muž přivolal hasiče k hořícímu bytu. Obávaný požár byl pouze imitací krbu v televizi

Fotografie: Aktron / Creative Commons / Attribution 3.0

Občas se stává, že někteří lidé zavolají pomoc tam, kde to není úplně potřeba. Něco takového se stalo i tomuto muži, který zavolal hasiče v domnění, že v blízkém bytě hoří.

Častokrát řeší různé záchranné sbory případ, kdy někdo zneužije jejich tísňovou linku kvůli falešnému poplachu. Za takové jednání může být viník potrestán, jelikož se jedná o trestný čin, jak uvádí i web Hasičského záchranného sboru. Někdy se však může stát, že lidé přivolají pomoc v domnění, že se někde opravdu něco děje. S něčím podobným se setkal i tento muž, který zavolal hasiče na místo, kde to nebylo potřeba.

Muž spatřil v okně plameny

Jednoho dne se muž procházel venku, když ho najednou cosi zarazilo. V jednom z oken panelového domu spatřil plameny, které za žádnou cenu nemohly být odrazem něčeho jiného. V tu chvíli okamžitě popadl telefon, aby na místo zavolal záchranné složky. Měl totiž veliký strach, že by uvnitř bytu mohli být nějací lidé v nebezpečí.

Na místo dorazili hasiči

Několik minut po telefonátu na místo dorazili jako první hasiči, kteří se ihned vrhli do budovy, v níž údajně měl někdo být v nebezpečí a měl se v ní vyskytovat požár. Muž pomoc přivolal, jelikož byl opravdu v domnění, že jsou v domě lidé v bezprostředním ohrožení života. Záchranáři však prohledali celou budovu a poté se vrátili zpět se zajímavým zjištěním.

Vše byl planý poplach

Nakonec se totiž ukázalo, že vše byl jen planý poplach a o žádný požár se nejednalo. V uvedeném bytě totiž bydlel člověk, který měl opravdu velikou televizi. Na té se dá promítat například imitace krbu, jak se můžete dočíst například na webu TVSpecialista. To bylo nejspíše důvodem toho, proč si volající myslel, že v daném bytě hoří.

Hasiči varují před kuchyňskou chybou, která může způsobit požár. Olej se nesmí hasit vodou

@kieranknightley What would you have done? #fire #firefighter #nycfire #fdny ♬ original sound – Kieran Murray

Muž udělal dobře

Muž volající na tísňovou linku se žádného trestného činu nedopustil. Ve chvíli, kdy volal, měl opravdu pocit, že je někdo v nebezpečí. Pokud si nejste jistí, zda se skutečně může jednat o nebezpečí, je vždy lepší na tísňovou linku raději zavolat. Může se totiž také jednat o opačný případ, kvůli čemuž by pak někdo mohl přijít k újmě. O jednom takovém požáru v okně jsme v minulosti na SvětěKreativity již psali. Zde se o falešný poplach bohužel nejednalo.

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]