Druhy toxického chování, které byste nikdy neměli tolerovat. Mohou vám znepříjemnit život a odčerpávat energii

Fotografie: Freepik

Partnerské vztahy se mezi sebou vzájemně liší a jsou velmi vysoce individuální. Jejich charakter závisí především na vlastnostech a povaze partnerů, jež určují to, co jim ve vztazích vyhovuje, včetně postavení, postojů a pozitivního vnímání.

Vztah by však měl být především harmonií těchto aspektů, pokud na vás ovšem partner aplikuje některý z následujících druhů toxického chování, možná je načase zamyslet se, zda je pro vás opravdu tím pravým.

Toxické chování v partnerských vztazích

Jako toxické se obvykle označuje chování partnera, které tomu druhému přináší především trápení a snižuje kvalitu je života v emocionální sféře. Toxické chování může mít různé projevy a často si ani nemusíte uvědomit, že jste jeho obětí, dokud se důkladně nezamyslíte nad vlastní spokojeností. Vodítkem pro vás může být následující výčet 6 nejčastějších projevů.

Snaží se být neustále ve všem lepší

Vztahy nejsou konkurenční prostředí trhu. Pokud se váš partner neustále snaží dokázat vám, že je ve všem lepší (a to nejen ve schopnostech, ale také v problémech) a vaše úspěchy podceňuje nebo jim nepřikládá dostatečnou míru důležitosti, velmi pravděpodobně z nich nebudete mít nikdy takovou radost, jakou byste mít měli. Zároveň si můžete vybudovat pocit méněcennosti, který může vést až k psychickým problémům a navazujícím duševním nemocem.

Zaměřuje se na vaše slabosti

Druhým velmi významným projevem toxického chování je neschopnost přiznat si vlastní vinu, případně vyhýbání se zodpovědnosti za špatné jednání či rozhodnutí. Tento projev může být nenápadný a nést podobu občasného upozorňování na vaše nedostatky, které se však mohou gradovat během hádky.

V případě emočního vypětí se tento druh toxického chování snadno odhalí tak, že se diskutující nezaměřuje na vhodnou argumentaci, nýbrž na vlastnosti argumentujícího, čímž podrývá jejich váhu.

Budování vztahové závislosti

Nucená názorová závislost partnera rovněž přichází zpravidla postupně. Toxická osobnost uměle vytváří prostředí, v němž se prohlubuje vaše závislost na jejích názorech na základě jednoduchého vzorce – i sebemenší rozhodnutí si musíte nechat schválit, jelikož jakýkoliv iniciativní krok, který by vedl k samostatnému rozhodování je nutně následován zklamáním.

Maskuje ponižováním humorem

Tento druh toxického chování je velmi rozšířený a může vám způsobit nemalou mentální újmu. Zpravidla se nelimituje pouze na partnerské vztahy, ale můžete na něj narazit prakticky kdekoliv.

Jedná se o formu ponižování, která vyznívá jako sarkasmus, ale daný cíl vtipu může velmi ranit. Pokud se s takovýmto chováním setkáte, je potřeba vysvětlit člověku který jej aplikuje, že vám ubližuje.

Vždy se staví do role oběti

Obvyklou taktikou toxických osobností je také vyčítání všech křivd, které se jim staly, někomu jinému. Zpravidla ve svém chování nespatřují žádné pochybení, ač je zjevné, že vina leží právě na jejich straně. Svými manipulativními technikami vás dokážou přesvědčit, že za všechno může někdo jiný, nebo přímo vy.

Takovéto osoby nejsou schopny převzít za svá rozhodnutí odpovědnost a budou vždy hledat důvod někde jinde, pokud se tedy chcete vyhnout kontinuálnímu litování a pocitu viny, raději se pořádně zamyslete, zda vám to stojí za to.

Prospěchářství

Někteří lidé nemají potřebu udržovat pevné a důvěrné vztahy, případně uzavírají celou řadu mělkých vztahů, které udržují pouze v případě, že je to pro ně výhodné. Pokud vám na takovém člověku hodně záleží, můžete se především emocionálně zranit, jelikož si až pozdě uvědomíte, že tato sympatie není opětována. Tento typ toxického chování poznáte jednoduše tak, že se vám daný člověk ozve pouze v případě, že něco potřebuje.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]