Druhy toxického chování, které byste nikdy neměli tolerovat. Mohou vám znepříjemnit život a odčerpávat energii

Fotografie: Freepik

Partnerské vztahy se mezi sebou vzájemně liší a jsou velmi vysoce individuální. Jejich charakter závisí především na vlastnostech a povaze partnerů, jež určují to, co jim ve vztazích vyhovuje, včetně postavení, postojů a pozitivního vnímání.

Vztah by však měl být především harmonií těchto aspektů, pokud na vás ovšem partner aplikuje některý z následujících druhů toxického chování, možná je načase zamyslet se, zda je pro vás opravdu tím pravým.

Toxické chování v partnerských vztazích

Jako toxické se obvykle označuje chování partnera, které tomu druhému přináší především trápení a snižuje kvalitu je života v emocionální sféře. Toxické chování může mít různé projevy a často si ani nemusíte uvědomit, že jste jeho obětí, dokud se důkladně nezamyslíte nad vlastní spokojeností. Vodítkem pro vás může být následující výčet 6 nejčastějších projevů.

Snaží se být neustále ve všem lepší

Vztahy nejsou konkurenční prostředí trhu. Pokud se váš partner neustále snaží dokázat vám, že je ve všem lepší (a to nejen ve schopnostech, ale také v problémech) a vaše úspěchy podceňuje nebo jim nepřikládá dostatečnou míru důležitosti, velmi pravděpodobně z nich nebudete mít nikdy takovou radost, jakou byste mít měli. Zároveň si můžete vybudovat pocit méněcennosti, který může vést až k psychickým problémům a navazujícím duševním nemocem.

Zaměřuje se na vaše slabosti

Druhým velmi významným projevem toxického chování je neschopnost přiznat si vlastní vinu, případně vyhýbání se zodpovědnosti za špatné jednání či rozhodnutí. Tento projev může být nenápadný a nést podobu občasného upozorňování na vaše nedostatky, které se však mohou gradovat během hádky.

V případě emočního vypětí se tento druh toxického chování snadno odhalí tak, že se diskutující nezaměřuje na vhodnou argumentaci, nýbrž na vlastnosti argumentujícího, čímž podrývá jejich váhu.

Budování vztahové závislosti

Nucená názorová závislost partnera rovněž přichází zpravidla postupně. Toxická osobnost uměle vytváří prostředí, v němž se prohlubuje vaše závislost na jejích názorech na základě jednoduchého vzorce – i sebemenší rozhodnutí si musíte nechat schválit, jelikož jakýkoliv iniciativní krok, který by vedl k samostatnému rozhodování je nutně následován zklamáním.

Pokračujte ve čtení článku na další stránce