Gesta a způsob sezení o vás řeknou více, než si myslíte

I když mezi sebou nekomunikujeme slovy, používáte různá gesta. Z našich gest a postojů se dá ledacos vyčíst. Komunikace s okolím totiž probíhá i neverbálně. Například i prostřednictvím toho, jak sedíte. Poloha, kterou během sezení zvolíte, mnohému napovídá. Sedí tato charakteristika přesně na vás?

Pozice A – kolena u sebe a kotníky od sebe

Pakliže sedíte rádi s koleny u sebe a kotníky máte naopak vzdálené, jste nejspíš velice kreativní osobnost oplývající mimořádným charisma. Občas můžete ale říct něco, co vás mrzí. Někdy totiž dříve mluvíte, než přemýšlíte. Navenek se jevíte jako energičtí a šťastní lidé. Rovněž se s vámi společnost asi nudit nebude. Občas máte tendenci vyhýbat se ale životní zodpovědnosti.

Pozice B – noha přes nohu

Dáváte si snad při sezení nohu přes nohu? Pak jste pravděpodobně člověk s velkou fantazií. Máte velice zajímavé a kreativní nápady, a tak jste velice oceňovaným pracovníkem. Nejspíš nemáte rádi rutinu a dáváte přednost dobrodružství. Milujete cestování po různých částech země a jste šťastní, když poznáváte nové lidi. Chcete se obklopovat lidmi, kteří za to opravdu stojí. Jste ostražití před takzvanými „energetickými upíry“. Snadno se vyrovnáváte s problémy v životě.

Pozice C – kolena od sebe

Jestli rádi sedíte s nohama od sebe, pak můžete mít potíže s delší koncentrací. Je možné, že trpíte vnitřním chaosem, který máte tendence vnášet i do svého života. Na první pohled se tak může zdát, že vaše vztahy, práce a rodinný život je jedna velká tragédie. Snažíte se ale z těchto pocitů vymanit. Pravděpodobně máte v oblibě pohodlné oblečení, které vám dodává pocit volnosti.

Pozice D – kolena i kotníky v rovině

Lidé, kteří sedí s nohama na zemi a mají kolena a kotníky v rovině mohou být zranitelnější než ti ostatní. Jsou však velice klidní a chytří. Nemají v lásce hádky a snaží se jim vyhýbat. Občas mohou mít potíže s vyjadřováním svým emocí vůči druhým lidem. V partnerském vztahu se neradi intimně předvádí ve společnosti. Polibek je pro ně velice soukromým projevem citu. Na venek se mohou jevit jako lidé arogantní, tvrdí, ale není tomu tak ve skutečnosti. Ve společnosti více lidí se necítí ve své kůži. Nejlépe jim je v domácím prostředí, které je pro ně jakousi svatyní. Rovněž neumí příliš přijímat kritiku od ostatních, automaticky se staví do opozice.

Pozice E – nohy složené na stranu

Pokud si sedáte s nohama složenýma ke straně, pak potřebujete svůj osobní prostor a také čas. Nesmí se na vás spěchat. Jste velice uvážliví a neděláte lehkovážná rozhodnutí. Snažíte se nad okolnostmi nejdříve přemýšlet, než uděláte jakýkoliv verdikt. Oplýváte také cílevědomostí, víte, co od života chcete a také si za tím tvrdě a nekompromisně jdete. Záleží vám také na osobním vzhledu, kterým můžete skrývat svou nejistotu. Máte za to, že první dojem je důležitý, proto o sebe více než pečlivě pečujete.