Matka řekla svému synovi, že je génius. Škola jí však napsala, že chlapec je pomalý a nestíhá

Toto je nejčastější lež dítěti. Matka mu řekla, že je geniální a bystrý. Skutečnost je taková, že je pravým opakem. Potvrdila to i škola. Došlo k tomu jednoho dne, kdy chlapec přinesl ze školy zalepenou obálku s dopisem. Nevěděl, co je v něm napsáno. Matka ho otevřela, přečetla si ho a byla šokována. Když se jí chlapec zeptat, co se v dopise píše, vymyslela si milosrdnou lež.

Chlapec musí změnit školu

V dopise se psalo, že by měl chlapec buď změnit školu, nebo by měl být vzděláván doma. Hoch se matky zeptal, proč tomu tak je. Odpověděla mu, že je to proto, že je příliš chytrý. Že je geniální dítě, které potřebuje individuální přístup, dostatek pozornosti a lepší učitele. Byla to lež dítěti, která v něm však vyvolala pocit, že je opravdu bystrý a právě jeho talent a dar v podobě inteligence je důvodem, proč musí na jinou školu.

V dospělosti syn dopis objevil

Uběhlo mnoho let. Chlapec byl již dospělý a jeho matka zemřela. Musel vyklidit všechny věci. V průběhu prací narazil právě na daný dopis. Vzpomněl si na dobu, kdy mu matka sdělila, že je geniální dítě. V té době nevěděl, že se jedná o milosrdnou lež dítěti a považoval to za pravdu. Rozhodl se, že dopis otevře a znovu si ho přečte. Šokovalo ho když zjistil, co se v něm opravdu psalo.

Psal se pravý opak

V dopise nebylo, že syn je geniální. Naopak zde bylo uvedeno, že je opožděný a že výuku v běžné škole nezvládá. Musí proto chodit buď to speciální školy určené pro pomalejší děti, nebo je třeba zvolit individuální výuku. To muže šokovalo a nechápal, proč mu matka tak lhala. Celé dětství si myslel, že je dobrý. Opak byl však pravdou.

Příběh se týká jednoho známého vynálezce

Co je na celém případu šokující? Že není vymyšlený. Tento příběh se skutečně stal a je spojený se jménem jednoho známého vynálezce. Tím byl Thomas Edison, který je známý hlavně pro vynález žárovky. Vynalezl však řadu dalších věcí, které si nechal patentovat. Každý ho měl za velkého myslitele a vizionáře své doby. Lidé ho měli za geniálního člověka, který výrazně posunul vývoj lidstva dopředu.

Příběh ukazuje, že v době školní docházky ho vedení školy považovalo za opožděné dítě. Naštěstí tu byla jeho matka. Ona lež dítěti se ukázala jako velké plus. Dala mu naděje a on se snažil dosáhnout svých cílů, což se mu povedlo. Kdyby mu řekla pravdu, dost možná lidé ještě velmi dlouho svítí pomocí svíček a petrolejek. Příběh ukazuje jak na to, nakolik se učitelé a ředitelé škol mohou mýlit, tak i na tom, že když je někdo jiný, není to hned negativum. Thomas Edison je toho jasným důkazem. Jenom díky povzbuzení od své matky dokázal věci, které obdivuje celý svět.

Zkušená kuchařka rozhodně ví, co na talíři nejvíc rozehraje chuťové pohárky. Nejraději má tradiční českou kuchyni,... [Více o autorovi]