Důchodce kromě hrobu své manželky zaléval květiny ještě jednoho. Jeho důvod inspiroval město k zásahu

Fotografie: Depositphotos

Stařec se kromě hrobu své manželky rozhodl starat ještě o jeden další, který byl naprosto cizí. Zaléval na něm skoro denně trávu, aby v parném létě neuschla. Našel si pro to skvělý důvod.

Existuje rovnou několik typů lidí. Jedni z nich jsou bezohlední a nezajímá je, co se děje kolem nich. Nepomáhají svému okolí a jejich sociální cítění je skoro na nule. Starají se pouze o svoji vlastní osobu. Naopak ta druhá skupina se zajímá. Všimne si, když je něco v nepořádku nebo když někdo potřebuje pomoc. Říká se tomu emoční inteligence a každý ji má vyvinutou úplně jinak. Často je daleko důležitější než IQ, protože když neumíte pracovat s lidmi, všechno jde hůř.

Péče o hrob

Tento příběh se objevil na sociálních sítích a zaujal tam spoustu lidí, kterým při jeho čtení bylo opravdu smutno. Starci z Texasu zemřela manželka a jemu se po ní velmi stýskalo. Rozhodl se tedy každý den uctít její památku a nosil jí na hrob růže z její oblíbené zahrady a také zde zaléval trávu. Mezi ostatními se naprosto vyjímal. Dokonce sem chodil i dvakrát za den a všímal si i lidí a hrobů kolem. Viděl, jak některé chátrají a nikdo se o ně nezajímá. Jednoho dne se ale stalo něco velmi zvláštního.

Smutná manželka

Všiml si, že u jednoho z hrobů klečí žena a pláče. Šel se jí tedy zeptat, co se stalo. Vysvětlila mu, že je tam pochovaný její manžel, který zemřel ve válce v roce 2010. Pracoval jako pilot u amerického letectva. Po dokončení jejich rozhovoru mu žena poděkovala za starost a ochotu a odešla. Následně se stařec rozhodl, že se bude starat i o jeho hrob a pravidelně ho bude chodit zalévat a opečovávat. Tím pádem na celém hřbitově vynikají rovnou dva hroby.

Chtěli pro bezdomovce udělat dobrý skutek. To, co ovšem obdarovaný řekl a udělal, je totálně zaskočilo

Muž se rozhodl pomáhat, protože voják padl za svoji vlast a je hrdý na to, že se stále najdou lidé, kteří jsou schopní se takto obětovat. Dělá to i kvůli jeho ženě, jež ho stále oplakává. Cítí totiž stejnou bolest. Jemu se také stále stýská po manželce, která zemřela. Po sdílení příběhu na sociálních sítích jeho synem se objevila spousta pochvalných komentářů. Lidé jsou prý rádi, že někdo takový stále existuje. Všichni mají držet při sobě a pomáhat si. Taková gesta už se v dnešním zrychleném světě vidí málo.

Pomoc druhým

Myslete i na ostatní kolem sebe a snažte se jim nabízet pomocnou ruku. Nikdy totiž nevíte, co zrovna prožívají a co se odehrává v jejich hlavě. Buďte ohleduplní a zajímejte se. Životní příběhy jsou opravdu různé. Třeba i vy jednou budete potřebovat pomoc od druhých, proto je vždy potřeba se zamyslet nad tím, co zrovna děláte.

Zdroj: Megasvet

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]