Numerologie: Poslední číslice vašeho roku narození o vás prozradí více, než si myslíte

Fotografie: Depositphotos

Numerologie vychází mimo jiné z principu, že čísla, která se nás přímo týkají nebo se kterými se setkáváme, mají často vliv na to, jací jsme.

Číslice, kterou končí rok vašeho narození, o vás může prozradit více, než to, kolik je vám let. Je spojena s určitým elementem, který vypovídá o vašich pozitivních i negativních povahových vlastnostech. Co říká poslední číslice roku narození o vás a jakou radou do života byste se měli řídit?

Co nám čísla říkají

Numerologie je nepochybně velice zajímavá pseudověda, kterou se lidé zabývají již celá staletí. Čísla mohou odhalit mnohé nejen o vaší osobnosti, životních rozhodnutích nebo inteligenci. Každé číslo je také spojeno s určitým přírodním prvkem a hraje klíčovou roli v tom, jací jste. Jaké tajemství o vás prozradí poslední číslice vašeho roku narození?

Fotografie: Freepik

Rok končící na číslo „1“

Pokud je poslední číslice vašeho roku narození „1“, jste člověk, který miluje soutěživost a výzvy. Když jde o dosažení vašich ambicí, nevzdáváte se vůbec ničeho a projevujete dravost hodnou lva, abyste si udrželi vedení. Ve svém znamení máte prvek kovu.

Rok končící na číslo „2“

Váš smysl pro rozlišování znamená, že máte jakousi „dvojí osobnost“, jednu, kterou si uchováváte pro všechny, které milujete a vážíte si jich, a druhou, která je vyhrazena těm, které nenávidíte. Věříte, že nelze všechny lidi stavět na stejnou úroveň a že laskavost je třeba si zasloužit. Ve svém znamení máte živel vody.

Fotografie: Pixabay

Rok končící na číslo „3“

V každodenním životě jste zvyklí posuzovat různá životní témata vždy z různých úhlů pohledu, a to do té míry, že někdy dokonce přejímáte pohled některého ze svých oponentů. Jste otevřeným člověkem a akceptujete, že každý se může mýlit. Ve svém znamení máte prvek vody.

Rok končící na číslo „4“

Číslo „4“ znamená, že jste člověk, který si neustále uvědomuje vše, co se kolem vás děje, a který nemá problém pochopit potřeby druhých a jejich pocity. Máte také hluboké povědomí o svých silných a slabých stránkách. Vaše myšlení je hlavním prvkem, který vám umožňuje rozhodovat se a vědět, jakou cestou se vydat. Ve svém znamení máte prvek dřeva.

Fotografie: Freepik

Rok končící na číslo „5“

Skutečnost, že vaše datum narození je spojeno s číslem „5“, znamená, že jste srovnatelní s pěti prvky. Jinými slovy, jste někdo, kdo se umí přizpůsobit různým změnám v životě, jeho neustálému a nevyhnutelnému vývoji. Víte, jak co nejlépe využít každou fázi, abyste byli úspěšní ve všech svých oblíbených oblastech. Ve svém znamení máte prvek dřeva.

Rok končící na číslo „6“

Jste člověk, který má svou temnou stránkou, kterou si vyhrazuje jen pro své nejhorší nepřátele, protože právě díky ní jste schopni vůči někomu konat tím nejhorším způsobem. Pokud jste vy nebo někdo z vašich blízkých napadeni, měla by se tato stránka vaší osobnosti projevit a budete bojovat o dosažení spravedlnosti. Ve vašem znamení je živel ohně.

Fotografie: Pexels

Rok končící na číslo „7“

Velmi snadno zaujmete každého, kdo vám zkříží cestu, a přestože často uděláte dobrý dojem, lidé často časem zjistí, že o vás nikdy nevědí dost. To hraje ve váš prospěch, jelikož jste schopni udržet i ta největší tajemství. Nezapomínejte však, že se často stáváte terčem drbů a pomluv. Ve svém znamení máte živel ohně.

Rok končící na číslo „8“

Jste velmi přemýšlivý člověk, který nebere věci na lehkou váhu a nesnáší lehkomyslnost v rozhodování. Jste také schopni se neustále učit novým věcem a komunikovat s těmi, kteří rádi mluví vážně. Blízkost lidí kolem vás je pro vás velmi důležitá. Jste velmi společenský člověk. Ve svém znamení máte prvek země.

Fotografie: Pixabay

Rok končící na číslo „9“

Perfekcionismus je to, co nejlépe ztělesňujete ve způsobu, jakým věci děláte. Ve všem, co děláte, se velmi orientujete na detaily a za každou cenu usilujete o dokonalost. To si s vámi může pohrávat, ale také se umíte vzchopit a pamatujete, že snaha o dokonalost nikdy nekončí. Ve svém znamení máte prvek země.

Rok končící na číslo „0“

Nejvíce vás charakterizuje vaše inteligence, která vám umožňuje snadno se aklimatizovat v různých situacích, v nichž se můžete ocitnout. Víte, jak využít své charisma k dosažení cílů a zároveň neprozradit příliš mnoho těm, se kterými spolupracujete. Svými nápady umíte zapůsobit na své okolí. Ve vašem znamení je prvek vody.

Zdroj: DoctorAsky

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]