Obávaná mozková mrtvice si nevybírá. Poznejte její příznaky včas a zachraňte tak sobě nebo někomu jinému život

Fotografie: Depositphotos

Podle údajů Světové organizace pro cévní mozkovou příhodu prodělá někdy v životě mrtvici každý šestý člověk na světě.

Nebojte se, je to jen dočasná bolest hlavy. Ale co když ne? V České republice se ročně vyskytne přibližně 25 000 mozkových příhod, z nichž je přibližně čtvrtina případů  smrtelných. Známá také jako cévní mozková příhoda, k níž dochází při přerušení nebo omezení přívodu krve do některé části mozku. Cigarety, nedostatek pohybu, ale i vysoký tlak, špatná životospráva a obezita. To jsou jen některé z faktorů, jež nám mohou přivodit mozkovou mrtvici. Co dělat, abychom se jí vyhnuli? Více prozradila lékařka Payal Kohli.

Jak se vyhnout mrtvici

Co dělat, abychom se vyhnuli mozkové mrtvici? Alfou a omegou všeho je samozřejmě životospráva. Na začátku je nutné odhalit rizikové faktory, které mohou vyvolat mrtvici. Jedná se především o nadváhu nebo obezitu, fyzickou nečinnost, diabetes, vysoký krevní tlak, kouření, obstrukční spánkovou apnoe, vysoký cholesterol. Z příčin cévní mozkové příhody se mluví především o nedostatečném pohybu.

Fotografie: Pixabay

Podle slov lékařky však v prevenci vzniku této nepříjemnosti, která může vést k úmrtí, hraje zásadní roli právě správná životospráva. Nebezpečí mrtvice je u kuřáků dvojnásobně vyšší. Bylo rovněž prokázáno, že osoby, které jsou vystaveny cigaretovému kouři, jsou ohroženy podobnou měrou, jako samotní kuřáci. Když člověk přestane kouřit, nebezpečí mrtvice klesne o polovinu a do pěti let se vyrovná nekuřákům.

Příznaky mrtvice

Na rozdíl od srdce mozek „nebolí“. Přesto každý rok zemře 400 000 lidí na kardiovaskulární komplikace a každých 40 sekund někdo zemře na mrtvici. Právě v této souvislosti se zrodila tzv. „Chameleonská strategie“, jejímž cílem je pomoci lidem rozpoznat první příznaky mrtvice a okamžitě kontaktovat záchrannou službu o pomoc. Co to je? Napjatá tvář, těžká ruka, zavázaný jazyk, volání o pomoc. 5 z 10 lidí po mrtvici potřebuje rehabilitaci, nebo se plně nezotaví či prodělá další mrtvici. Neignorujte tyto signály!

Mezi další příznaky mrtvice patří potíže s mluvením a porozuměním tomu, co říkají ostatní, ochrnutí nebo necitlivost obličeje, rukou a nohou, náhlá změna vidění, například rozmazané, tmavé nebo dvojité vidění. Náhlé bolesti hlavy se zvracením, závratěmi nebo zmateností, problémy s rovnováhou nebo ztráta koordinace při chůzi.

Fotografie: Depositphotos

V případě zjištění příznaků mrtvice je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Ztráta času znamená úbytek nervové tkáně, tedy zvětšení poškozené oblasti, jak potvrzují odborníci na mrtvici, a jediný v současnosti dostupný lék pro léčbu akutní mrtvice musí být podán během několika hodin. Cévní mozková příhoda často nezabíjí, ale invalidizuje, způsobuje ochrnutí, svalovou spasticitu a poruchy kognitivních funkcí.

Zdroj: Healthline

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]