Kdo rozbil vázu? Zvolená odpověď vám o vás prozradí věci, o kterých jste dosud neměli ani nejmenší tušení

Fotografie: CanvaPhotos

Následující test toho hodně prozradí o vaší osobnosti. Jediné, co musíte udělat, je uhádnout, kdo z postav na obrázku rozbil vázu.

Vaše interpretace příběhu, který se skrývá za scénou na obrázku, a to, co považujete za „vodítka“, může odhalit skutečnou podstatu vaší osobnosti. Stejně jako v detektivní zápletce je vaším úkolem zjistit, které z dětí na obrázku převrhlo vázu, a po výběru viníka si přečíst, co to vypovídá o vaší osobnosti. Prohlédněte si tedy obrázek a hledejte vaši odpověď níže.

Fotografie: CanvaPhotos

1. Postava A

Pokud jste si vybrali tuto postavu, možná jste někdo, pro koho v životě neexistují žádné nuance: věci mohou být bílé, nebo černé – šedá není pro vás. To je dítě, na které by většina lidí ukázala jako na „viníka“. Jeho oči jsou upřeny k zemi, řeč jeho těla může naznačovat lítost a zdá se, že ostatní ukazují právě na chlapce v červeném svetru. Ne vždy je však ten, kdo se zdá být „viníkem“, skutečně viníkem, že? Jste velmi racionální člověk.

2. Postava B

Jestliže jste dávali pozor, všimli jste si, že dívka, kterou jste si vybrali, se stará o malé děti a má výraz radosti. Pokud jste si zvolili tuto postavu, můžete být osobou, pro kterou nejsou náhody tak důležité a materiální věci nemají takovou hodnotu jako starosti. Žijete uvolněnějším životem, nejste příliš zaujatí a snažíte se nakazit ostatní svým duchem.

3. Postava C

Pokud jste si toto dítě vybrali jako zodpovědnou osobu, jste člověk, kterému velmi záleží na detailech. Také jste velice všímaví, a to natolik, že nevěříte první věci, již vám někdo řekne, jste opatrnou osobou. Když se pozorně podíváte, uvidíte, že toto dítě má ruce v kapsách jako někdo, kdo chce něco skrýt, a panuje kolem něj zvláštní atmosféra. Chlapcův smích se zdá být dokonce trochu posměšný. Pokud jste si ho vybrali, dobře víte, že vše není takové, jak se zdá.

Fotografie: Pexels

4. Postava D

Poslední možností je dívka. Pokud jste si vybrali tuto postavu jako zodpovědnou za rozbití vázy, z psychologického hlediska se jevíte jako citlivý člověk a možná vás trápí pocit „viny“. Potřebujete ochranu a citovou zdrženlivost, když se vám něco nepovede nebo jste smutní, a je pro vás těžké převzít zodpovědnost, i když jde o velmi malé věci.

Zdroj: VeryWellMind

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]