Pomoc bližnímu není samozřejmá. Vypovídá o tom i silný příběh jedenáctiletého chlapce

Fotografie: Freepik

Nejdůležitější v životě nejsou ty momenty, které nás něčím vytrestají, ale naopak ty, které nám ukážou, jak můžeme být lepšími.

Pod pojmem životní lekce si každý z nás představí něco jiného – někteří jako životní lekce vnímají ty okamžiky a události, které jim tzv. otevřely oči, nebo kde byli za své chování určitým způsobem vytrestáni.

Životní lekce jsou ovšem i takové momenty a situace, které nám dokáží, že být milý a soucitný není špatně. Jednu podobnou lekci dostal i jedenáctiletý kluk, který se bál vrátit domů.

Chlapec se domníval, že v úkolu pohořel

Když vzpomíná na své dětství, vybaví se – dnes již dospělému muži – jeden konkrétní den. Byl to den, kdy dostal od své matky poprvé svěřenou velkou zodpovědnost. Šel prodávat domácí zakysanou smetanu na blízký trh a získané peníze měl přinést domů.

Fotografie: Pixabay

Jako jedenáctiletý chlapec bral svůj úkol velmi vážně a zodpovědně. Hrdě proto nabízel zakysanou smetanu, kterou jeho matka den předtím doma vyrobila, jako by to byl ten nejdražší poklad.

Ten den nicméně pršelo a chlapec byl celý promoklý, boty měl celé zašpiněné od bláta. Kvůli této skutečnosti byl trochu naštvaný, ale na elánu mu to neubralo. Energicky zodpovídal každý dotaz, který se týkal čerstvosti zakysané smetany, nebo její ceny.

Fotografie: Freepik

Díky jeho zápalu byl toho dne obchod vcelku rychlý a malý prodejce si brzy přepočítával sumu utržených peněz. Byl pyšný, že úkol zvládl a chystal se jít domů za matkou, když v tom se stalo něco otřesného.

Ženina laskavost se mu vryla do paměti

Malému chlapci zastoupila cestu skupina teenagerů. Dobře věděli, že prodával na trhu a chtěli jeho peníze. Když jim peníze nedal dobrovolně, dobili ho a ukradli mu je. Zbitého hocha našla na zemi náhodná kolemjdoucí, v tu dobu plakal a bál se vrátit se domů – bál se, že se bude jeho matka za ukradené peníze zlobit. Cizí žena se ho doptala na to, co se stalo a následně ho doprovodila na autobus domů. Posadila ho na sedadlo, pohladila po vlasech a slíbila, že vše bude v pořádku.

Fotografie: Freepik

Když chlapec dojel domů, svěřil se matce, co se stalo a jak přišel o všechny vydělané peníze. Matka byla ráda, že je její syn v pořádku, vůbec se nezlobila. Převlékla ho, posadila ke stolu a nandala mu večeři. Když chtěla umýt nádoby od prodané smetany, zarazila se. Na dně jedné z nich byly vhozené peníze.

Nečekaná laskavost se malému chlapci vryla do paměti, a i když si již nepamatuje ženinu tvář, její skutek mu změnil život – už navždy ví, že laskavost nezmizela a dobří lidé existují.

Zdroj: UberAlles

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]