Poznejte, kdy s vámi komunikují duše milovaných zemřelých. Mezi časté projevy patří vůně nebo slyšiny

Fotografie: Depositphotos

Pokud jste již někdy slyšeli, že duše zemřelého s vámi může komunikovat, vězte, že je to pravda. Poznejte způsoby, kterými duše komunikují nejčastěji.

Smrt je přirozenou součástí lidského života, přesto vás může zastihnout zcela nepřipravené. Daleko snáze se vyrovnáváte se ztrátou blízkého člověka, u něhož jste tuto eventualitu mohli očekávat (tedy u starších či nemocných lidí). Ovšem někdy se stane, že k úmrtí dojde zcela nečekaně i u mladého a zdravého jedince. S jeho odchodem se poté vyrovnáváte o poznání hůře. Některé duše vám proto chtějí svůj odchod usnadnit, a proto se s vámi ještě naposledy spojí – zjistěte, kterými způsoby to činí nejčastěji.

Zesnulí vám pomáhají docílit celkového klidu

Spojení, v němž zesnulí navozují přímý kontakt s pozůstalými, nejsou příliš častá. Daleko více se objevují případy, kdy truchlící příbuzní či přátelé hovoří o abstraktním pocitu, že je zesnulý stále vedle nich. Onen zvláštní pocit přítomnosti někoho, kdo před nedávnem zemřel, je jedním ze způsobů, jimiž s vámi duše zesnulých komunikují. Dalším způsobem komunikace jsou pocity hlubokého klidu a míru, které se vás zničehonic zmocní.

Fotografie: Freepik

Navozením těchto pocitů se vám snaží duše zesnulého vyjádřit podporu. Mezi časté způsoby komunikace se rovněž řadí sny, které jsou na první pohled k nerozeznání od reality. Mnohdy v nich figuruje přímo zemřelý a snaží se vám něco sdělit. Odborníci zabývající se touto tematikou věří, že skrze sny dokážete od zesnulých přijímat důležitá poselství, varování i rady.

Zemřelý s vámi komunikuje i prostřednictvím vůní, kdy vám jimi dává najevo svoji přítomnost. (Tyto vůně často nemají žádný fyzický základ.) A pokud vám zemřel někdo blízký a vy pociťujete jakési zostření smyslů, i to je způsob, kterým se s vámi snaží spojit. Nejrůznějšími chutěmi jídel, která pro vás připravil, poklesem teploty či slyšinami (slyšíte kupříkladu jeho hlas) se snaží upoutat vaši pozornost a dát vám najevo, že je stále s vámi.

Komunikace skrze nejrůznější předměty

Nemůže-li se s vámi zesnulý spojit prostřednictvím smyslů či snů, volí nejrůznější předměty. Mohou to být kupříkladu mušle, které najdete v místě, kde se běžně nevyskytují (zemřelý se tak snaží získat vaši pozornost), nebo elektronická zařízení (chytré telefony, tablety, rádia, počítač apod.), která z ničeho nic přestanou fungovat, vypínají se či např. bez zjevného důvodu šumí.

Fotografie: Unsplash

Někteří lidé popisují i jiné způsoby, jimiž se s nimi pokoušely spojit duše jejich zemřelých bližních. Celá řada z nich kupříkladu všude slyšela jednu konkrétní skladbu (z autorádia, v obchodě apod.), kterou měla spojenou se zesnulým. Jiní popisují, že jim znenadání mizely věci a objevovaly se na nečekaných místech. Podle pověr je způsobem komunikace i nalezení drobné mince na chodníku – v takovém případě vám to má ukázat, že se o vás stará někdo z vašich zesnulých blízkých.

Zdroj: Today, Heal Your Life

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]