Přivázali psa ke kolejím, utekli a doufali, že ho přejede vlak. Všímavý strojvedoucí se snažil ze všech sil psa zachránit

Fotografie: iStock

Majitelé uvázali svého psa ke kolejím, kde ho nechali čekat na smrt. Před ní ho zachránila duchapřítomnost všímavého strojvedoucího.

Nehod, respektive mimořádných událostí, se na železničních tratích ročně udá kolem stovky. V roce 2021 to bylo celkem 160 mimořádných událostí, přičemž došlo k úmrtí 28 osob. V Rusku ovšem statistiky vypadají poněkud jinak. Výjimkou tam nejsou ani případy, které zbytek světa šokují. Za příklad může sloužit příběh psa, jehož majitelé uvázali ke kolejím a nechali ho tam čekat na krutou smrt pod koly vlaku. Před neblahým osudem ho zachránila pouze všímavost strojvedoucího.

Odsouzeníhodný čin majitelů psa

Koncem března roku 2019 se cestující na nádraží ve městě Antropshino (Leningradská oblast, Rusko) stali svědky jen těžko pochopitelné situace. Strojvedoucí nejmenovaného vlaku znenadání zastavil soupravu ve stanici a vyběhl ke kolejím. Při bližším pohledu přihlížející zjistili, že k nim byl připoutaný středně velký pes. Majitelé zvíře přivázali ke kolejím takovým způsobem, že se nebylo schopné samo vymanit a odevzdaně tak čekalo na svoji smrt.

Krutému osudu nicméně pes unikl díky všímavosti strojvedoucího, který duchapřítomně vyrazil zvířeti na pomoc. Poté, co muž psa odvázal, ho z kolejiště odvedl. Zda zvíře předal odchytové službě, nebo ho nechal volně odejít, zdroje již neuvádí. V Rusku jsou bohužel reálné obě možnosti. Počet toulavých psů dosáhl v této zemi (a především v Moskvě) takových hodnot, že začala vznikat hnutí, která je bez milosti odchytávají a utrácí.

Organizované smečky toulavých psů

Podle dostupných údajů se ještě před několika lety pohybovalo jen v Moskvě kolem 30 000 – 50 000 toulavých psů. Ti byli organizováni ve smečkách a s lidmi žili v jakési symbióze. Obyvatelé Moskvy je tolerovali a psi na oplátku udržovali město bez odpadků, potažmo krys. V posledních letech se nicméně začala formovat různá hnutí, která si kladou za cíl snížit populaci volně žijících psů v ruských městech. Za jediný rok dokázala jedna z těchto iniciativ jen v Moskvě pochytat a usmrtit téměř 2 000 psů.

Organizované psí smečky jsou přitom v Moskvě jedinečným fenoménem, který studují i někteří odborníci (například Andrej Poyarkov). Některé z nich se převážně zdržují v metru a naučily se využívat vlaky k dopravě mezi různými částmi města. Ti samí psi se rovněž naučili reagovat na pokyny světelných signalizačních zařízení (semaforů) a vykazují i sadu společných znaků – mají dlouhé ocasy, vzpřímené uši, hustou srst, jsou středně velcí, nevrtí ocasy a jsou celkově méně přátelští.

Zdroj: Lenta

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]