Rychlý psychologický test: Zvolení jednoho z pěti symbolů prozradí autentickou osobnost a rysy chování

Fotografie: CanvaPhotos

Na obrázku je pět symbolů. Bez dlouhého rozmýšlení si vyberte ten, který vás nejvíce přitahuje, a přečtěte si, co o vás tento symbol vypovídá.

Obrázkové testy jsou velmi populární záležitostí. Existuje jich velké množství různých variant – tento spočívá v tom, že si z uvedených pěti symbolů intuitivně vyberete ten, který vás nejvíce přitahuje. Díky této volbě se pak můžete dozvědět něco nového o své osobnosti. Který symbol jste zvolili?

Lev

Lev reprezentuje slunce. Jste samostatní a nenecháte si do ničeho mluvit. Nevěříte na osud. Podle vás dostane každý to, co si zaslouží. Jste velmi silná osobnost, která dominuje v mnoha oblastech života. Víru ve štěstí někdy berete na milost, ale především věříte sami sobě. Máte silné přesvědčení, že bez práce nebudete mít nic a o výsledky je třeba se zasloužit. To vám dává silný pocit jistoty a kontroly nad životem a okolnostmi, které do něj vstupují.

Fotografie: Freepik

Přesýpací hodiny

Čas je životní nevyhnutelnost a toho jste si ve svém jednání plně vědomi. Moc nespěcháte a nesnažíte se předbíhat ani uspěchat to, co se ještě nestalo. Plynete v poklidu v harmonii s časem. Nemáte rádi hlučné prostředí ani nevyhledáváte spory a situace, které bouří emocemi. Ve svém konání jste důslední. Dokážete s klidem přijmout rady a doporučení od ostatních, nakonec se však vždy rozhodnete po svém. Podle vás čas vše vyřeší a člověk si dokáže zvyknout na mnohé. To ve vás vyvolává klidnou smířenost a jistotu, že se dá dobře fungovat i v nejisté každodennosti.

Měsíc

Měsíc symbolizuje emoce a skryté pravdy. Vaše přesvědčení jsou hluboká a máte mnoho co sdělit lidem kolem vás. Přesto neudílíte rady nikomu, kdo o ně nestojí. Nepotřebujete uznání za moudrost, do které jste nahlédli. Jste laskaví a skromní, sláva světa vás neláká. Jste si dobře vědomi nesdělitelných a hlubokých věcí, které ovlivňují vaše bytí.

S vnějším světem nebojujete, zařídíte se v něm po svém. Elegantně se vyhýbáte nepříjemným lidem i životním okolnostem. Dokážete vládnout svým emocím a málokdy se jimi necháte zcela strhnout.

Fotografie: Pexels

Klíč

Klíč symbolizuje hledání odpovědí. Nebudete spokojení, dokud vše nezapadne tak jako klíč do klíčové dírky. Nevěříte hned všemu, co se kolem vás šustne. Pochybujete neustále a o všem. Chcete se neustále ujišťovat, proto vyhledáváte názory a pohledy druhých lidí. Nakonec vás však znovu přepadnou pochyby. Mnohdy se cítíte znudění a toužíte po uznání od vašeho okolí. Důvěra není vaší silnou stránkou, z toho plyne i rezervovanost k ostatním lidem. Jako byste neustále očekávali zradu. Zkuste se více uvolnit a vidět svět v trochu lepším světle.

Dlaň

Je ochranou před zlem. To, že přijímáte osud a nesnažíte se sním bojovat, vás právě před zlem chrání. Ne, že by se vám nic zlého nemohlo stát, vy však víte, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nepropadáte tedy do hlubokých depresí. Jste velmi loajální a tolerantní člověk. Nekritizujete své okolí, doufáte, že se věci samy změní. Tento na první pohled vyrovnaný postoj vás však po čase vyčerpává. Neumíte se na delší dobu dostat do svého středu, protože stále upřednostňujete ostatní před sebou.

Zdroj: VeryWellMind

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]