Starší dáma se posadila ke klavíru uprostřed náměstí. Za pár vteřin kolem ní stál dav lidí a jen tiše zíral

Fotografie: RG72 / Creative Commons / Attribution 2.0

Starší lidé v dnešní době bývají často podceňováni. Hodně tomu přispívá mladší generace, která k těmto lidem nechová respekt. Tato dáma všem ukázala, jak se mohou mýlit.

Staří lidé bývají často odsuzováni zejména proto, že vzhledem k jejich věku obvykle bývá jejich motorika pomalejší. Je to pochopitelné, mají za sebou totiž prožitých již spoustu let a za takovou dobu se lidské tělo opotřebuje. To je důvodem, proč už tělo stařečků nemůže fungovat tak jako před padesáti lety.

Starší lidé mají klidnější koníčky

Najít člověka v důchodovém věku, který vykonává například nějaký sport na vyšší úrovni, je prakticky nemožné. U důchodců se setkáme spíše s koníčky klidnějšího charakteru. Mezi ně můžeme zařadit třeba luštění křížovek, pletení nebo hraní deskových her. Tyto aktivity je spatříme vykonávat především mezi sebou a s vnoučaty.

Důchodci jsou méně pohybliví

Ke všem těm klidnějším typům zábavy radikálním způsobem velmi často přispívá i zdravotní stav starců. Jsou náchylnější k nemocem a někteří z nich mají i nemoci, jež už nelze vyléčit. Častým jevem bývá horší pohyb. Ten se přisuzuje zejména opotřebeným kloubům a celkovému špatnému stavu pohybového aparátu.

Staří bývají terčem posměchu

Bohužel se důchodci ve společnosti setkávají i se situacemi, kdy jsou oběťmi většinou mládeže. Ta se jim posmívá či si utahuje z jejich věku. V horších případech vše přechází k urážkám nebo nadávkám. Mladí jsou často ve spěchu. Nemají poté pochopení k tomu, že stařečkové na vše potřebují času více, vzhledem k jejich zdraví.

Všichni nemusí být nutně stejní

I když seniory mladší generace často hází do jednoho pytle, stává se, že výjimka potvrzuje pravidlo. Někteří důchodci je občas překvapí tím, jak na ně reagují navzdory posměchu. Mládež je pak překvapena, že senioři nejsou tak hluší, pomalí a nemotorní, jak si mysleli. Výsledkem takových setkání je pak udivený výraz ve tváři mladých.

Paní byla na procházce se svou kamarádkou

Velmi podobný případ se odehrál v jednom městě. Žena se procházela se svou přítelkyní z domova důchodců. Po chvíli chůze dámy narazily na veřejný klavír. Žena z domova důchodců se rozhodla k němu posadit a zkusit, zda klavír funguje. Odložila si tedy svou tašku a pokusila se o první tóny. Sešlapování pedálů u klavíru provázelo lehké vrzání.

klaviatura starého klavíru
Fotografie: Pixabay

Všichni zírali s údivem

Brzy se na místo začali shromažďovat lidé. Když stařenka začala hrát, lidí okolo ní stále přibývalo. Ukázalo se totiž, že žena je bývalou profesionální pianistkou. Své umění nezapomněla, což dokázala tím, že veřejně zahrála jednu z nejnáročnějších skladeb, již je možné na piano zahrát. Někteří si dámu natáčeli na své mobilní telefony a po konci jejího představení sklidila obrovský potlesk od všech přítomných.

Zdroj: Classicfm

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]