Test vzácnosti osobnosti podle švýcarského lékaře a psychoterapeuta Junga

Fotografie: Harel056 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Karl Gustav Jung vypracoval poměrně obšírnou typologii osobnosti. Dle ní lze všechny lidi roztřídit do 16 základních osobnostních skupin. Zjistěte, zda patříte k té vzácné.

Vzácnou osobností je typ INFJ. Dodnes se vedou spory o typu osobnosti samotného Junga, ale podle mnohých do této skupiny pařil i on sám. Zatímco některé typy jsou v populaci zastoupené ve velké míře, zrovna INFJ typ je nejvzácnější a vyskytuje se jen u 2 % lidí. U mužů je pak ještě vzácnější. Podívejte se, co tento typ osobnosti charakterizuje .

Co znamenají ta písmena?

Zkratka INFJ znamená introverze, intuice, cítění a úsudek. Již z toho se dá odvodit základní charakteristika. Lidé s tímto typem osobnosti zaměřují svoji pozornost introvertně a spoléhají se na svoji intuici, když přijímají nové informace. Při rozhodování dají více na svůj pocit než myšlení. Jejich přístup ke světu je posuzující. Osobám INFJ se také říká „poradce“ nebo „aktivista“. Známými INFJ byl třeba Nelson Mandela nebo Eleonora Rooseveltová.

Poznáte se?

Jste velmi naladěni na své okolí a věci, které se kolem vás dějí. Zatímco mnoha lidem věci unikají a plně si je neuvědomují, vy cítíte hluboký soucit s těmi méně šťastnými lidmi. Nejspíš tedy pracujete v nějaké pomáhající profesi a zapojujete se do dění, jež pomáhá ostatním lidem. Jste velmi empatičtí, a navíc máte schopnost dotahovat věci do konce.

Svět vidíte takový, jaký by měl být, a ne takový, jaký ve skutečnosti je. Sami také dokážete vyvinout aktivitu, aby se věci kolem vás měnily. Jste tedy vizionáři, ale rozhodně nemáte nasazené růžové brýle. Jste si plně vědomi, že změny se mohou uskutečnit, jen pokud vynaložíte nějaké úsilí, a jste ochotni na sebe tyto úkoly přebrat.

přátelské gesto
Fotografie: Freepik

Charakteristické pro tento typ osobnosti je delší rozhodování. Nejste impulzivní a pomaleji se rozhodujete i v banálních věcech. Svá rozhodnutí však poté už málokdy měníte a stojíte si za nimi. Asi nejvíce vás zajímají témata spojená s lidmi. Vědeckým přístupem tak budete hodnotit, jak řešit problémy, kterým lidé čelí.

Milujete přírodu a pobyt v ní

Hledání přátel vám nejspíš trvá déle než ostatním. Na rozdíl od většiny si však tvoříte dlouhodobá přátelství s několika málo lidmi. O co míň přátel máte, o to hlubší vztahy si s nimi vytváříte. Oceňujete přímý přístup a jste schopni bez problémů čelit konstruktivní kritice. Ovšem osobnostní útoky zaměřené na zdůrazňování čistě negativních aspektů rozhodně netolerujete.

Jste mnohem více ovlivněni konflikty a negativitou, jež ve světě panují, než většina lidí kolem vás. Baterky chodíte dobíjet do přírody a je dost pravděpodobné, že nežijete ve velkém městě. Cítíte hluboké spojení se Zemí a domek na venkově obklopený přírodou je ten, ve kterém se budete cítit nejlépe. Pokud jste se v této charakteristice našli, vězte, že disponujete vzácnými vlastnostmi a váš život může být skutečně výjimečný.

Zdroj: Healthline, Twice

František je redaktorem s bohatými zkušenostmi v oblasti psaní článků pro online magazíny. Po absolvování všeobecného ... [Více o autorovi]